Aanmeldproces nieuwe marktpartij verduidelijkt

Door de energietransitie en een duurzame samenleving treden steeds meer nieuwe partijen toe tot de energiemarkt. Afgelopen jaar hebben 27 nieuwe marktpartijen zich bij ons aangemeld, waaronder ook steeds meer buitenlandse partijen. Vanaf het begin van dit jaar hebben nu al zeven nieuwe partijen zich aangemeld, waaronder vier buitenlandse partijen. Daarom hebben wij op mijnEDSN het aanmeldproces voor nieuwe marktpartijen gedigitaliseerd.

Het aanmeldproces voor nieuwe marktpartijen is vrij complex door de veelheid aan zaken die aangevraagd of geregeld moet worden, soms ook bij andere instanties. Op mijnEDSN hebben we duidelijke stappen beschreven die een nieuwe partij moet doorlopen voor toetreding tot de energiesector. Eerder werden deze stappen mondeling toegelicht.

Met deze professionaliserings- en digitaliseringsslag is de mondelinge toelichting niet meer nodig en zal dit de veelheid aan vragen tijdens het aanmeldproces aanzienlijk verminderen. We verwachten hiermee het gehele registratieproces te versnellen en dat nieuwe marktpartijen een positief eerste contact met EDSN ervaren. Dit draagt direct bij aan het verhogen van de klantwaarde.

Eerder hadden we al informatie en een aanmeldformulier op EDSN.nl geplaatst, waarmee we de eerste stap in het proces hebben vergemakkelijkt. Met deze nieuwe stap kunnen we het proces weer verder optimalieren.