Alle focus op samenwerking voor de waardestroom A&R

De waardestroom Allocatie & Reconciliatie heeft naast het werken aan noodzakelijke verbeteringen ook gewerkt aan allocatie 2.0 en het ketendashboard. Met de Release Train Engineer (a.i.) Tiem Schalij kijken we terug op een intensief jaar.

Hoe kijk je terug op afgelopen jaar?

Tiem: “Wanneer ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan hebben we echt ondervonden dat nauwe samenwerking met de ketenpartners helpt! Daarnaast hebben we gewerkt aan het afbreken van ‘muurtjes’ tussen afdelingen door Devops te gaan werken. Het levert méér plezier op in het werk. En bovendien zijn we daardoor efficiënter en effectiever. Ik merk wel dat we nog beter moeten luisteren naar onze klanten en met hen in contact moeten blijven. De samenwerking met de Business Owner Tom van der Staak van Enexis verloopt zeer constructief. Hij heeft een positief, maar kritische insteek en dat waardeer ik.

Door het volwassen worden van onze SAFe implementatie is de vertegenwoordiging van de regionale netbeheerders in het voortbrengingsproces geborgd. Ik zie nog wel verbeteringen die zijn te behalen in de samenwerkingsvorm met de pRO, NEDU en diverse werkgroepen. We zouden een aantal zaken efficiënter kunnen regelen. Kortom: in nauw contact blijven met de operatie van de regionale netbeheerders is een must!”

 

Wat zijn de grootste werkuitdagingen voor 2022?

Tiem: “Nog méér de samenwerking opzoeken en faciliteren: binnen de teams, tussen de teams, met de regionale netbeheerders en de overige ketenpartners. Ervoor zorgen dat we echt van, door en met de regionale netbeheerders zijn.”

 

Welke verbeteringen hebben we gerealiseerd voor de energiemarkt?

Tiem: “Afgelopen jaar is veel tijd en moeite besteed aan het realiseren van functionaliteiten voor het Programma Allocatie 2.0. Kort gezegd moet dit programma de data-uitwisseling op het gebied van allocatie en reconciliatie gereed maken voor de energietransitie. Het eerste onderdeel (tranche 1) is ruim op tijd opgeleverd en middels een acceptatietest ook geaccepteerd door de regionale netbeheerders. Een prachtige mijlpaal! Zeker omdat aan het begin van dit jaar er veel twijfels waren of dit allemaal zou passen. Maar door een goede samenwerking met de ketenpartners is alles volgens planning verlopen.

Data-uitwisseling voor Gopacs

Gopacs is een initiatief van de landelijke en regionale netbeheerders en stelt marktpartijen en grootverbruikers in staat om hun elektriciteitsopwek te beïnvloeden en daarmee de flexibiliteit hebben om te verhandelen. EDSN heeft hiervoor de data-uitwisseling mogelijk gemaakt waarmee de netbeheerders samen met de marktpartijen en grootverbruikers proberen congestie in het elektriciteitsnet te verminderen.

Noodzakelijke verbetering op performance en gemak voor C-ARM

Voor de applicatie C-ARM heeft dit jaar vooral in het teken gestaan van ‘noodzakelijke verbeteringen’. Het aantal Prio 1 incidenten zijn aanzienlijk verminderd ten opzichte van vorig jaar, waarmee de performance is verbeterd en het gebruik van de applicatie is vergemakkelijkt. Met deze verbeteringen worden uiteindelijk alle markpartijen beter bediend en kan de energiemarkt beter functioneren. Medio dit jaar is het project ‘Uitfaseren TF signaal’ live gegaan. Dit project had een behoorlijke impact op onderliggende applicaties, waaronder ook C-ARM. We hebben alles conform verwachting doorgevoerd.

Ketendashboard allocatie en reconciliatie

Tot slot is het ketendashboard voor allocatie en reconciliatie in gebruik genomen. Hiermee ontsluiten we centraal data vanuit C-ARM en wordt het op een gemakkelijke en interactieve wijze ter beschikking gesteld aan de regionale netbeheerders. Momenteel kan het nog alleen voor geaggregeerde data gebruikt worden omdat uit privacyoverwegingen de data verhaspeld wordt. Het komend jaar zal ook de ‘echte’ data beschikbaar komen.

Tiem: “Het Ketendashboard zie ik als feature met de meeste businesswaarde in relatie tot de inspanning. Het kost relatief weinig inspanning, maar het is een goede ontwikkeling voor de toekomst. Door het gemakkelijker beschikbaar stellen van data kunnen we sneller en efficiënter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast worden gebruikers zelf in staat gesteld om hun eigen analyses te doen.”

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief