Allocatie 2.0 tranche 1 nadert afrondende fase

Tranche 1 nadert de afrondende fase met het starten van de acceptatietesten. De voorbereidingen voor Tranche 2 draaien op volle toeren.

Het programma Allocatie 2.0 speelt een centrale rol in de energietransitie doordat het het allocatie en reconciliatie proces van elektriciteit op basis van werkelijk gemeten kwartierwaarden mogelijk gaat maken. Dit programma is gesplitst in meerdere Tranches over de komende jaren.

Samen met onze partners testen

De bouw voor Tranche 1 nadert de afrondende fase en binnenkort worden de laatste features opgeleverd. Hiermee vergroten we transparantie en inzicht in de kwaliteit van meetdata en verbeteren we het reclamatieproces. Naast de afronding van de bouw van Tranche 1 is er afgelopen tijd veel geïnvesteerd in de inrichting van de testomgevingen en het beschikbaar stellen van de nodige testdata. Voor het eerst gaan we voor Allocatie 2.0 tegelijkertijd de acceptatietesten bij regionale netbeheerders en ketentesten uitvoeren en daarmee gaan we een grote uitdaging tegemoet omdat veel tegelijkertijd verloopt (de duale fase). De ketentesten doen we in samenwerking met TenneT, meetverantwoordelijke en programma verantwoordelijke. Na de Go Live van Tranche 1 op maart 2022 start een periode van twee maanden waarin deze marktpartijen overstappen van Edine berichten naar XML berichten. Door de grote inzet en betrokkenheid van de teams zijn er in de afgelopen periode mooie resultaten bereikt, waardoor we met vertrouwen de laatste fase van dit deel van het programma voor Tranche 1 ingaan.

Start met bouw voor Tranche 2

Voor Tranche 2 starten de scrumteams met de user story refinements en de eerste bouwactiviteiten. Een groot verschil met Tranche 1 is het feit dat bijna alle waardestromen vanuit EDSN betrokken worden bij de realisatie van deze tranche.

Voor de berekening van de gebruikersprofielen (profielfracties) gaan we een simulatietool opzetten. Hiermee kunnen marktpartijen vooraf ervaringen opdoen, door bijvoorbeeld een scenario van de meetdata campagne te simuleren. Zodat de gebruikersprofielen kunnen worden aangepast naar de gemeten kwartierwaarden. Dankzij slimme meters is het nu mogelijk om kwartierwaarden op afstand uit te lezen en te gebruiken voor allocatie, ook wel slimme meter allocatie.

 

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief