Begroting voor 2020 is goedgekeurd

Afgelopen periode zijn we met het OGC (opdrachtgeverscollectief) bezig geweest met de begroting voor marktfacilitering 2020. Belangrijke input was de reeds voorziene groei van IT-ontwikkelingen in het middellange termijn plan 2020 – 2022. Daarnaast is het traject EDSN Verandert gestart om de organisatie wendbaarder, schaalbaarder en professioneler te maken. De groei en benodigde professionalisering hebben van het begrotingstraject 2020 een extra intensief traject gemaakt. We zijn intensief in gesprek geweest met het OGC over werkzaamheden, organisatie opzet en kansen en risico’s.

De DomeinRaad (als opdrachtgever) en RvC (als toezichthouder) hebben in november akkoord gegeven op het budget 2020 met daarin opgenomen een besparingstarget. Hiermee hebben we een duidelijk kader voor 2020 waarmee EDSN en OGC met elkaar de nieuwe ontwikkelingen neer kunnen zetten.