Beheerteam C-ARM in de startblokken

De voorbereiding voor de eerste instapper (Enexis) van C-ARM op 30 september is in volle gang. We hebben een C-ARM beheerteam dat momenteel volledig focus heeft op het inbeheername van het systeem. Het C-ARM beheerteam is 18 FTE sterk en volledig operationeel. Ze hebben deelgenomen aan alle testen en simulaties bij de netbeheerders en draaien ook de stand-by diensten. Het team staat klaar om de eerste tickets na de go-live op te lossen. Naast het C-ARM beheerteam zijn ook de andere beheerteams (bijvoorbeeld C-AR en Nexus) voorbereid.

Eén van de aspecten bij de inbeheername van C-ARM is de impact op het huidige EDSN applicatie-landschap. C-ARM komt middenin het huidige EDSN landschap te staan tussen C-AR, MDD, PUD, TMR, P4 en de Nexushub in. Om een integraal beeld te krijgen van het samenspel van deze systemen is een kerngroep opgesteld. Deze groep is aan de slag gegaan met een analyse om te bepalen of er knelpunten zijn met overige applicaties in het landschap en C-ARM. Het expertteam is samengesteld met collega’s van EDSN operations teams, aangevuld met System Integrators. Na de eerste analyse lag de focus vooral op batchplanningen, afstemming tussen de systemen in relatie tot technische en functionele uitval en het testen van daily syncs tussen de verschillende systemen.

Vanaf de go-live is het C-ARM beheerteam 24/7 bereikbaar via de Servicedesk. Geautoriseerde functioneel beheerders van de netbeheerders kunnen terecht bij ons Service Management Portal voor het registreren van calls en informatie hierover.