Betere sturing op realisatie van strategische doelen en verbeterinitiatieven

We stappen over op een SAFe geïnspireerde wendbare inrichting van de organisatie. Om hiermee te starten hebben we ervaringen van onze ‘Way of Working’ (WoW) van de afgelopen twee jaar onder de loep genomen. Samen met de ervaringen van externe Agile en SAFe experts en onze stakeholders zijn we tot inzichten gekomen voor een gedragen en eenduidige nieuwe werkwijze. Hiermee kunnen we met onze opdrachtgevers beter sturen op het succesvol realiseren van strategische doelen en verbeterinitiatieven voor de centrale marktfacilitering.

Vanaf de totstandkoming van het portfolio met verbeterinitiatieven tot aan het beheer van gebouwde oplossingen hebben we een eenduidige manier van werken opgesteld. Met name afstemming tussen portfolio en realisatie is essentieel. Business Owner, Release Train Engineer en Product Manager moeten continu hetzelfde beeld voor ogen hebben. Op papier is deze afstemming gedaan. Bij de formele start van de eerste waardestromen volgens de Agile Release Train (ART), zal hiervoor extra aandacht zijn. Ondertussen zijn de afgelopen maanden al veel elementen in de praktijk uitgevoerd, waaronder integrale prioriteitstelling en planningsevents. Op teamniveau is het werken via scrum al gemeengoed. We zien dan ook met vertrouwen en zonder zorgen voor verlies aan effectiviteit de formele opstart in he najaar tegemoet.