Betrouwbare sturing op Finance en Control

Een van de belangrijkste speerpunten van EDSN was verbetering in de sturing op finance en meer ‘in control’ zijn van onze business. Onder andere met het project Volt zijn hier goede stappen in gemaakt.

Betrouwbaarheid zit in het DNA van elke degelijke Finance specialist, dus het zal geen verrassing zijn dat de afdeling Finance & Control van EDSN hier continu aandacht voor heeft. We hebben veel stappen gezet in onder andere de doorontwikkeling van alle processen in het algemeen, maar ook in het MTP-traject, het project Volt en de teambezetting.

Herfinanciering regionale netbeheerders

Aan het begin van dit jaar is de herfinanciering met omzetting van 25 leningen bij zeven regionale netbeheerders (60 mln totaal) naar één lening bij drie regionale netbeheerders met voldoende kredietruimte voor de komende drie jaar (120 mln plafond) geïmplementeerd.

MTP-traject

Dit jaar is het meerjarenplan voor het eerst met de hele keten Klant & Markt opgesteld; EDSN samen met de pRO en Domeinraad klant & Markt. Ook binnen EDSN is de samenwerking verbeterd, waardoor het plan steeds meer een coproductie tussen de business en Finance & Control is geworden. Dit heeft geleid tot een scherper budgetteringsproces voor de korte en middellange termijn.

Project Volt

Afgelopen zomer zijn we gestart met een reeks van verbeterinitiatieven die zijn gebundeld in het project Volt. Het doel van dit project is om de efficiëntie van financiële processen te vergroten en de tijd die daarmee vrijkomt benutten voor uitbreiden van managementrapportages en verbeteren van de nauwkeurigheid van prognoses met meer en betere analyses. Het project is nog niet afgerond, maar de eerste resultaten zijn al zichtbaar met onder andere het verkorten van de maandafsluiting van 10-12 dagen naar 5 dagen en straks naar 3 dagen in Q1 2022, opstellen van een Accounting manual, efficiënter inregelen van interne afspraken en processen en het verbeteren van datakwaliteit (master Datamanagement).

Mijlpalen

  • Succesvolle jaarrekening controle met nieuwe accountant. Een zeer intensief traject waarbij verschillende teamleden maandenlang hebben moeten overwerken om de deadlines te halen.
  • Een stabiele teambezetting met 5 nieuwe vaste medewerkers voor F&C. Hiermee is de bezetting van 40% (2020) naar 70% intern in 2021 gegaan.
  • Scherpe forecast opgesteld met een strak proces, waarbij de business wordt betrokken voor detail inschattingen en maandelijkse toets op de nauwkeurigheid van forecast.
  • Samenvoegen van het MTP en het jaarplan. Dit waren in 2020 nog twee aparte processen. Met de samenvoeging is veel efficiëntie bereikt. Hier zou het komend jaar zeker nog een efficiëntieslag gemaakt kunnen worden.
  • De introductie van de financiële ketenrapportage begin dit jaar, waarbij EDSN input levert en dit maandelijkse afstemt met het programma voor consolidatie.
  • Diverse implementaties van nieuwe automatisering zoals salarismodule van HR2Day, Azure Dataplatform en PowerBI voor MT-rapportage en financiële modules van P2P.

Met de nieuwe vaste teambezetting voor F&C borgen we de continuïteit en kennis. Met de verbeteringen van dit jaar en de versteviging van het team kunnen we de trend van kwaliteitsverbetering voortzetten en zo onze rol al betrouwbare business partner verdere vorm geven.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief