C-ARM op koers naar een optimale dienstverlening

Dit jaar was een bewogen jaar voor de ondersteuning van C-ARM bij EDSN; het in beheer nemen van het nieuwe systeem met gebruikers van Enexis en Stedin, invoering van een grote release (R3) en de instap van Liander en Westland, Enduris, Rendo en Coteq op het systeem. Kort daarna de invoering van de omvangrijkste sectorrelease tot nu toe voor EDSN, die ook impact had op het C-ARM systeem. Ondertussen zijn ook de ontwikkelteams van het Programma C-ARM overgekomen naar de lijnorganisatie van EDSN, waar op dat moment een ‘agile’ werkwijze volgens SAFe werd  geïmplementeerd. Voor de ondersteuning van al deze ontwikkelingen is binnen EDSN samen met de regionale netbeheerders bijzonder hard gewerkt. Al deze mijlpalen zijn volgens planning gehaald en we zien ook dat de scrumteams op schema en budget leveren.

De ondersteuning van C-ARM voor de running business is echter nog niet op het gewenste peil. Na dit hectische jaar is alles erop gericht om in korte tijd deze dienstverlening op het gewenste niveau te brengen en te houden. Net zoals we de mijlpalen van het afgelopen jaar hebben gehaald, zijn we vastberaden om ook dit voor elkaar te krijgen. Met het verder invoeren van de nieuwe agile werkwijze, kunnen we kostenefficiënter werken en steeds méér businesswaarde creëren.