Calorische waarden gas toegankelijk voor marktpartijen en klanten

Sinds 1 juni is het voor alle markpartijen en klanten mogelijk om de calorische waarden van het gas in te zien. EDSN heeft hier samen met de netbeheerders hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken voor marktpartijen en klanten.

“De uitdaging bij de realisatie van dit issue (IC243) was het goed afstemmen van de afhankelijkheden tussen meerdere DevOps teams. Uiteraard ging niet alles meteen goed en dat is ook geen probleem. De gezamenlijke wil om de problemen op te lossen gaf mij veel energie. Elk team heeft wel iets geleerd wat beter kan de volgende keer en op die instelling ben ik trots.”, aldus Harold Rietman (Product Manager)

Betekenis calorische waarde

Klanten betalen niet voor de hoeveelheid gas die ze gebruiken maar voor de energie die in het gas zit. De hoeveelheid energie wordt bepaald door de calorische waarde van het gas. Aangezien de calorische waarde per netgebied en per periode verschillend is, wordt er voor de bepaling van de af te rekenen hoeveelheid energie een calorische correctie toegepast op basis van de calorische waarde van het gas.

Calorisch gecorrigeerd verbruik
Er is sprake van een calorische waarde per netgebied. Die wordt gebruikt om het calorische gecorrigeerde verbruik per aansluiting te berekenen. Marktpartijen wisselen dit calorische gecorrigeerde verbruik uit ten behoeve van verschillende processen, bijvoorbeeld voor de facturatie.

Via GTS en regionale netbeheerders
Gasunie Transport Services (GTS) bepaalt als landelijke netbeheerder de calorische waarde van het gas dat het netgebied van een regionale netbeheerder instroomt. Op basis van de input van GTS bepalen de regionale netbeheerders op hun beurt per netgebied 3 typen gegevens (zie hieronder). Daarmee kunnen marktpartijen het calorisch gecorrigeerde verbruik berekenen. Ze gebruiken hiervoor de rekenregels uit de Informatiecode. De regionale netbeheerders stellen de gegevens van een maand beschikbaar aan de marktpartijen en de aangeslotenen. Dat doen ze uiterlijk op de 7e werkdag van de daaropvolgende maand.

 3 typen gegevens
Met de implementatie van issue IC243 krijgen marktpartijen beschikking over 3 typen gegevens:

  1. De gewogen gemiddelde calorische uurwaarden per netgebied die bij de allocatie wordt gehanteerd– deze factor wordt gebruikt in de verbruiksbepaling voor grootverbruikaansluitingen met afnamecategorie GXX en GGV.
  2. De maandgemiddelde calorische omrekenfactor per netgebied– deze factor wordt gebruikt in de verbruiksbepaling voor alle kleinverbruikaansluitingen en grootverbruikaansluitingen met profielcategorie G2C. Leveranciers kunnen deze informatie al terugvinden in het zogeheten Calgos-boek.
  3. De temperatuur gecorrigeerde profielfracties per profielcategorie– deze fracties worden gebruikt om de gewogen calorische factor voor profielaansluitingen (profielcategorie G1A, G2A en G2C) te bepalen voor een verbruiksperiode die niet gelijk is aan een kalendermaand. Ook worden ze gehanteerd in de profielallocatie en in de reconciliatie van de regionale netbeheerder.

De historische gegevens van de afgelopen 2 jaar zijn beschikbaar.

Beschikbaar via API en website
De testen zijn afgerond en op 1 juni zijn bovengenoemde typen gegevens op 2 manieren publiekelijk beschikbaar gesteld:

  1. Via een API – de gegevens kun je geautomatiseerd opvragen via een interface die publiekelijk beschikbaar gesteld is, maar primair bedoeld is voor marktpartijen. Dit is alleen beschikbaar als je toegang hebt tot mijnNEDU.
  2. Via de website https://mijnenergiedata.nl/calorische-gaswaarden/– de gegevens zijn publiekelijk toegankelijke op deze website vanaf 1 juni. De website is vooral bedoeld voor aangeslotenen, maar is uiteraard ook beschikbaar voor marktpartijen. De gegevens kunnen opgevraagd worden door de postcode en het huisnummer of de EAN-code van de aansluiting in te vullen.

Calgos-boek
Mogelijk komt na implementatie van de API het huidige Calgos-boek op termijn te vervallen. Over het moment van eventuele uitfasering van het Calgos-boek moet nog een besluit worden genomen. Voorlopig blijft het huidige Calgos-boek dus bestaan.

 8 juni 2021