Nieuwsbericht voorpagina

Voorspelbaar, betrouwbaar en efficiënt

In het kader van voorspelbaar, betrouwbaar en efficiency brengen we graag twee onderwerpen onder de aandacht waarmee we een significante besparing hebben gerealiseerd; de uitfasering van het PIR systeem en …

Registratie- en wijzigingsproces marktpartijen gedigitaliseerd

Begin september is het registratie- en wijzigingsproces voor marktpartijen gedigitaliseerd. Via EDSN.nl kunnen nieuwe en bestaande marktpartijen zich sneller en eenvoudiger aanmelden of een wijziging doorgeven. Met deze professionaliseringsslag hoeft …

Sectorbrede test leveringszekerheid voortvarend doorlopen

In juni 2020 is de tweejaarlijkse sectorbrede test voor de procedure voor leveringszekerheid gehouden. Dit jaar is de procedure voor de tweede keer getest met dit keer niet alleen de …

Gecombineerde uitwijktest C-AR en C-ARM deels succesvol

In geval van een calamiteit in het datacenter is het belangrijk om te kunnen uitwijken naar een andere omgeving. Op zaterdag 5 september is de jaarlijkse uitwijktest uitgevoerd. Dit keer …

Positief verloop voorbereiding Sectorrelease 2020

In het weekend van 21 en 22 november staat de jaarlijkse Sectorrelease 2020 gepland. Dit keer een omvangrijke sectorrelease met een flink aantal aanpassingen in onder andere het berichtenverkeer en …

Zichtbare verbeteringen op C-ARM beheer

Met de instap van Alliander eind juli werken nu drie netbeheerders met het C-ARM systeem. De nazorgperiode onder de regie van C-ARM Functioneel Beheer is succesvol verlopen. Naast een positief …

Start programma Thema Release 2021 Allocatie 2.0 tranche 1

Voor de Sectorrelease 2021 is de Thema Release 2021 (TR21) Allocatie 2.0 Tranche 1 de belangrijkste scope. Sinds dit voorjaar is een team met kwartiermakers gestart met de voorbereiding. Voor …

EDSN neemt development teams C-ARM over

De ontwikkel capabilities voor C-ARM die in het programma zijn opgebouwd, mogen niet verloren gaan. Daarom is besloten om het ontwikkelteam zo veel als mogelijk over te nemen en in …

Sectorrelease 2020, grote release met impact voor alle marktrollen

De Sectorrelease 2020 staat gepland om in november 2020 live te gaan. Het is een uitdagende release waar we bij een aantal elementen voor het eerst moeten uitzoeken hoe we …

Betere sturing op realisatie van strategische doelen en verbeterinitiatieven

We stappen over op een SAFe geïnspireerde wendbare inrichting van de organisatie. Om hiermee te starten hebben we ervaringen van onze ‘Way of Working’ (WoW) van de afgelopen twee jaar …