Nieuwsbrief

Nieuwe dienst voor mijnaansluiting.nl

Voor mijnaansluiting.nl heeft EDSN een nieuwe dienst beschikbaar gesteld, waarmee het mogelijk is om data op te vragen die dagelijks wordt geactualiseerd. Voorheen leverde EDSN wekelijks een extract met informatie …

Wat doet EDSN aan kostenbewustzijn?

We moeten en willen efficiënter werken. Dit is ook een van de speerpunten voor dit jaar. Met de juiste aandacht zijn hier snel stappen in te zetten en de eerste …

Nieuwe financieringsstructuur Netbeheerders en EDSN

Een eenvoudigere en efficiëntere financieringsstructuur tussen regionale netbeheerders en EDSN is op 11 maart in werking gegaan. Een complexe puzzel met een mooi resultaat. De verandering bij EDSN van een …

Portaal CTS in beheer bij EDSN

EDSN neemt het beheer en onderhoud op CTS over van Liander en heeft nu de volledige assurance op de applicatie. Het gedetacheerde Lianderteam bij EDSN leidt tot nauwe samenwerking voor …

Nieuw jasje en uitbreiding diensten Partnersinenergie.nl

Een nieuwe ‘look and feel’ voor het portal partnersinenergie.nl is live en een uitbreiding van diensten van de klantbedieningsstrategie met marktpartijenregistratie en uiteindelijk het front-office van EDSN. De dienstverlening van …

Uitleg EDSN werkwijze voor Regionale Netbeheerders

Vanuit de netbeheerders krijgen we te horen dat het niet altijd duidelijk hoe er op dit moment bij EDSN wordt gewerkt en waar ze moeten zijn. Daar gaan we wat …

Succesvolle roadshow ‘C-AR Klaar voor de toekomst’

Een nieuwe aanpak voor grote projecten zoals inrichting Applicatie Life Cycle Management voor C-AR is toegelicht in de roadshow, waaraan ook marktpartijen hebben deelgenomen. EDSN werkt aan het toekomstbestendig maken …

Voorbereidingen Allocatie 2.0 Tranche 2 van start

Het Allocatie 2.0 programma timmert hard aan de weg voor de realisatie van Tranche 1 en is volop betrokken bij de voorbereiding van Tranche 2. Vanaf januari draaien de development …

Versteviging van het fundament voor C-ARM

Na een hectisch jaar zijn we de fundamenten aan het verstevigen en consolideren. Alle betrokkenen zijn steeds meer op elkaar ingespeeld en alle teams draaien inmiddels volledig mee in de …

Gezamenlijke aanpak Middellange Termijn Plan

Geïntegreerde aanpak in de doorvertaling van de strategie voor marktfacilitering en data-uitwisseling naar werkzaamheden voor de waardestromen. De groei in berichtenuitwisseling, projecten en epics, system integrators en marktpartijen is ook …