Nieuwsbrief

Betrouwbare sturing op Finance en Control

Een van de belangrijkste speerpunten van EDSN was verbetering in de sturing op finance en meer ‘in control’ zijn van onze business. Onder andere met het project Volt zijn hier …

Leveringszekerheid, hoe werkt dat?

EDSN heeft een belangrijke rol wanneer een energieleverancier failliet gaat. Consumenten mogen niet in de kou staan, dus worden contracten overgenomen door ander leveranciers of verdeeld middels een verdeelsleutel. EDSN …

Continue verbetering bij waardestroom Data en Digital Services

Afgelopen jaar zijn we gegroeid naar een meer centraal gestuurde Release Train voor de diversiteit aan waardenstromen en gerelateerde uitdagingen. We zijn zeker nog niet waar we willen staan, maar …

Stabiliteit en vernieuwing voor waardestroom Levering

In de waardestroom Levering zijn het afgelopen jaar mooie stappen gezet. De performance op het bestaande landschap is het hele jaar stabiel geweest, daarnaast hadden we focus op nieuwe ontwikkelingen …

Alle focus op samenwerking voor de waardestroom A&R

De waardestroom Allocatie & Reconciliatie heeft naast het werken aan noodzakelijke verbeteringen ook gewerkt aan allocatie 2.0 en het ketendashboard. Met de Release Train Engineer (a.i.) Tiem Schalij kijken we …

Professionalisering in performance voor marktfacilitering

Een stabiel jaar voor de performance op C-AR en een aanzienlijke daling van incidenten op C-ARM. De professionaliteit waar we aan werken is duidelijk zichtbaar.    In 2020 is een …

Een woord vooraf

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Wat is het weer snel gegaan. Zeker ook met het vele thuiswerken was het niet gemakkelijk. Maar ondanks dat kunnen we …

Verbeteren samenwerking met nieuw referentiemodel NBility

De netbeheerders hebben een nieuw referentiemodel NBility ontwikkeld om de onderlinge samenwerking tussen de netbeheerders en dienstverleners een stuk eenvoudiger te maken.  Op 15 september vond het webinar ‘Verbinden met …

Eenduidige rapportages vanuit één datawarehouse

EDSN is gestart met het project VOLT om tijdig eenduidige business control rapportages op te kunnen leveren vanuit één datawarehouse. Zo kunnen we snel uniform rapportages beschikbaar stellen voor EDSN. …

Betere automatisering op applicaties met een managed containerplatform

EDSN gebruikt sinds kort een managed container platform op AWS. Hierdoor is het mogelijk om applicaties automatisch te schalen en kunnen de applicaties sneller herstellen. De waardestroom IT-Foundation heeft na …