Nieuwsbrief

Voorspelbaar, betrouwbaar en efficiënt

In het kader van voorspelbaar, betrouwbaar en efficiency brengen we graag twee onderwerpen onder de aandacht waarmee we een significante besparing hebben gerealiseerd; de uitfasering van het PIR systeem en …

Professionalisering van interne EDSN tooling

De groeiende vraag vanuit de markt voor nieuwe of andere ICT diensten, vraagt ook om groei en professionalisering van de EDSN organisatie. Naast professionalisering van onze medewerkers, is dit ook ...

Gecombineerde uitwijktest C-AR en C-ARM deels succesvol

In geval van een calamiteit in het datacenter is het belangrijk om te kunnen uitwijken naar een andere omgeving. Op zaterdag 5 september is de jaarlijkse uitwijktest uitgevoerd. Dit keer ...

Positief verloop voorbereiding Sectorrelease 2020

In het weekend van 21 en 22 november staat de jaarlijkse Sectorrelease 2020 gepland. Dit keer een omvangrijke sectorrelease met een flink aantal aanpassingen in onder andere het berichtenverkeer en ...

Registratie- en wijzigingsproces marktpartijen gedigitaliseerd

Begin september is het registratie- en wijzigingsproces voor marktpartijen gedigitaliseerd. Via EDSN.nl kunnen nieuwe en bestaande marktpartijen zich sneller en eenvoudiger aanmelden of een wijziging doorgeven. Met deze professionaliseringsslag hoeft ...

Veranderportfolio gekoppeld aan strategie marktfacilitering

In de periode van maart tot augustus hebben OGC en EDSN voor het eerst volgens een nieuwe stijl het Mid Term Plan (MTP) proces doorlopen. Deze stijl is conform het ...

Sectorbrede test leveringszekerheid voortvarend doorlopen

In juni 2020 is de tweejaarlijkse sectorbrede test voor de procedure voor leveringszekerheid gehouden. Dit jaar is de procedure voor de tweede keer getest met dit keer niet alleen de ...

Zichtbare verbeteringen op C-ARM beheer

Met de instap van Alliander eind juli werken nu drie netbeheerders met het C-ARM systeem. De nazorgperiode onder de regie van C-ARM Functioneel Beheer is succesvol verlopen. Naast een positief ...

Kwartaal nieuwsbrief EDSN

Beste lezer, Afgelopen kwartaal zijn er weer veel stappen gezet. We zien steeds meer stabiliteit in de IT dienstverlening voor de sector. De DVO rapportage exclusief C-ARM is van bijna ...

Sectorrelease 2020, grote release met impact voor alle marktrollen

De Sectorrelease 2020 staat gepland om in november 2020 live te gaan. Het is een uitdagende release waar we bij een aantal elementen voor het eerst moeten uitzoeken hoe we ...