Nieuwsbrief

Rubriek betrouwbaar – Meer grip op het werk met Jira Align

Gebruik van de tool Jira Align helpt de waardestroom Levering aan één duidelijk overzicht die voor iedereen in de keten toegankelijk is. Bij EDSN maken veel teams gebruik van Jira …

Self-service voor ontwikkeling van datadiensten

EDSN is continu op zoek naar verbetering en daarmee ook naar een goede balans van gebruikersgemak en effectiviteit. Op dit moment werkt de waardenstroom IT Foundation aan een 2.0 Platform …

Leendert de Ruiter draagt het stokje over aan Tom van der Staak

Tom van der Staak neemt de rol van Business Owner voor de waardestromen Allocatie en Reconciliatie en Levering over van Leendert de Ruiter. Samen blikken ze terug en vooruit. Er …

Flexibele ontsluiting van C-ARM data voor netbeheerders

Data is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en dienstverlening en is noodzakelijk voor het creëren van nieuwe diensten. Dat geldt ook voor EDSN en haar dienstverlening in de marktfacilitering …

Doorontwikkeling C-ARM applicatie op volle kracht

Een nieuwe werkwijze en nauwe samenwerking met de regionale netbeheerders en CGI zorgt voor een snellere doorontwikkeling van de C-ARM applicatie. Vanaf het begin van dit jaar is de C-ARM …

Per 1 juli wordt het TF signaal administratief uitgezet

Op 1 juli wordt het toonfrequent-signaal administratief uitgezet. Een spannend en complex proces. Op 1 juli wordt het toonfrequent-signaal (TF), waar conventionele meters op werken, voor tariefschakeling administratief uitgezet (IC240). …

Waar staan we met Allocatie 2.0?

Allocatie 2.0 is in volle gang. Tranche 1 bevindt zich in de realisatiefase en Tranche 2 in de initiatiefase. Acceptatietesten voor Tranche 1 De bouwactiviteiten van de scrum teams bevinden …

Professionalisering servicedesk EDSN

Sinds 1 mei heeft EDSN één centrale servicedesk voor het hele bedrijf. De servicedesk is hét aanspreekpunt voor de netbeheerders en andere marktpartijen die gebruik maken van de diensten van …

De eerste twee maanden van André Kaan

André Kaan is per 1 mei gestart als nieuwe COO bij EDSN. Hij heeft met veel betrokkenen al kennisgemaakt. André deelt zijn eerste en enthousiaste ervaringen van de afgelopen maanden. …

Meer focus op waarde met Portfolio Management

EDSN heeft ook Portfolio Management ingericht. Het doel hiervan is het realiseren van de gezamenlijke visie en strategie voor marktfacilitering en data-uitwisseling door de juiste keuzes voor werkzaamheden in de …