Nieuwsflits

Installateur kan nu ook zonnepanelen registreren namens klant

In opdracht van de netbeheerders heeft EDSN een nieuwe dienst ontwikkeld zodat installateurs nu ook zonnepanelen en andere opwekinstallaties namens hun klanten kunnen registreren. Deze nieuwe voorziening zorgt voor meer …

EDSN bereidt zich voor op Allocatie 2.0

De sector is zich druk aan het voorbereiden voor Allocatie 2.0. De eerste voorstellen voor de governance en scoping worden opgesteld. Het ligt voor de hand dat ook EDSN een …

Transparantie naar marktpartijen

EDSN is binnen het eerder genoemde Programma ‘Transitie Development Capaciteit C-ARM’ gestart met een deelproject. Dit project is voor het opzetten van een transparante communicatie naar de marktpartijen over de …

Doorontwikkeling C-ARM onder regie van EDSN

Het programma C-ARM heeft veel inhoudelijke kennis, ervaring en sterke development capability opgebouwd. Het C-ARM Deliveryteam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol realiseren van de oorspronkelijke programma scope. …