Continue verbetering bij waardestroom Data en Digital Services

Afgelopen jaar zijn we gegroeid naar een meer centraal gestuurde Release Train voor de diversiteit aan waardenstromen en gerelateerde uitdagingen. We zijn zeker nog niet waar we willen staan, maar wel zover dat we ons nu kunnen en willen presenteren onder de definitieve ART Data & Digital Services. Release Train Engineer Joost van Beurten heeft dit proces afgelopen jaar begeleid. Met hem kijken we terug op hoe dat ging en wat zijn ‘trein’ allemaal heeft bereikt.

Welke successen hebben jullie dit jaar behaald?

Joost: “Dat zijn er heel veel, maar dit zijn de mooiste vinden wij:

  • Trots zijn we op livegang van de dienst Delen Energiedata waarmee gebruikers gemakkelijk toestemming kunnen geven om hun verbruiksdata te delen, waarmee ze een aanbod kunnen krijgen op basis van hun daadwerkelijk verbruik.
  • In juni hadden we de livegang van de applicatie Calorische Gaswaarden waarbij iedereen toegang heeft tot de gegevens om de calorische correctie te bepalen en daarmee zelf je gasrekening na te kunnen rekenen.
  • Het realiseren van een functionaliteit op energieleveren energieleveren.nl. Hiermee hebben we met CERES een belangrijk mijlpaal behaald door voor Type A elektriciteits-opwekkers volledig compliant te zijn aan de Europese wetgeving (netcode Requirements for Generators (RfG).
  • Opleveren van 24 maanden historische dagstanden in enkelvoudige- en abonnementsvorm door Team CTS. Een leerzaam traject waarin projectmanagement en agile werkwijzen samen kwamen.
  • En een belangrijke eerste stap in de realisatie van de IT-visie en strategie. We hebben een contract met SAAS-leverancier Forgerock.”

Welke toegevoegde waarde heeft jullie belangrijkste succes aan de sector gebracht?

Met CERES binnen de waardestroom System Operations hebben we vanaf het begin druk ervaren om snel functionaliteit te realiseren waarmee de regionale netbeheerders een inhaalslag konden maken om compliant te zijn aan de Europese wetgeving voor de registratie van Type A elektriciteit-opwekkers. Dat is gelukt!

De dienst Delen Energiedata vanuit de waardestroom Data Delen laat zien dat er een nieuwe manier van datadelen is wat werkt op basis van toestemming van de klant. Deze dienst is tot stand gekomen op basis van pilots met EPV-ers en leveranciers. Wat ons betreft is dit een mooi voorbeeld van hoe je nieuwe diensten zou moeten ontwikkelen.

Wat zijn de top drie leermomenten van dit jaar?

  • Alleen ben je sneller, samen kom je veel verder;
  • Anticipeer op mogelijk extra wensen/aandachtpunten vanuit de regionale netbeheerders voor de decentrale integratie van nieuwe features;
  • Agile werken brengt meer professionaliteit. Een tooling als Jira helpt daarbij om al het werk in sprints te verdelen, waardoor we beter kunnen ‘sizen’ en de onderlinge afhankelijkheden tussen de stories duidelijker zijn om zo betere incrementdoelen te kunnen definiëren.

Wat zijn de grootste werkuitdagingen voor 2022?

Joost: “Dat is nogal een vraag die je stelt. We willen met onze ‘trein’ natuurlijk de grootst mogelijke waarde in de kortst mogelijke tijd blijven toevoegen. Maar hoe doen we dat in de hele keten? Daar moeten we nog leren, samen met onze klanten. En als we dat dan kunnen, blijven we dan goed binnen budget met alle uitdagingen en onzekerheden die we hebben?  Ik hoop het je eind volgend jaar te kunnen vertellen.

We zien ook nog een uitdaging bij de netbeheerders. Samen moeten we daar System Operations verder gaan vormgegeven.  Een strategische visie en solide epic-roadmap voor CERES zijn daarbij belangrijk. Over hoe we dat gaan doen, zijn we in gesprek. Dit geldt ook voor de Meetdataketen. Voor Data Delen zien we de ontwikkeling van het Beheer Afspraken Stelsel als een mooie kans ook hier nog verder te professionaliseren.

We hebben dit jaar een basis gelegd voor het geven van toestemming voor het delen van data. In 2022 moeten we hier een volledig platform staan waarmee doorlopende toestemmingen gegeven kunnen worden. Voor aanbieders en afnemers van data moet het zo gemakkelijke mogelijk zijn om data uit te kunnen wisselen. Er ligt voor ons een grote maar leuke uitdaging om dit voor elkaar te krijgen.”

Tot slot, hoe hebben jullie dit allemaal voor elkaar gekregen?

Joost: “We zijn dit jaar echt het gesprek met elkaar aangegaan over hoe ‘de trein’ goed te organiseren. We hielden focus op onze waardenstromen, onze waarden daarin en onze producten.
We hebben meer samengewerkt, keuzes gemaakt in wat echt belangrijk is en laten zien hoe goed we het doen en vooral ook waar het beter kan.  Zo hebben we kracht gehaald uit de som der delen:  
Samen + Gedreven + Professioneel + Betrouwbaar en De mens centraal =
Data & Digital Services.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief