Data delen binnen de sector

Medio mei heeft EDSN gesproken op het jaarlijkse CGI Market Debate Event in Praag. Het onderwerp van dit jaar was: “How can data exchanges between market participants extend and enhance the market and its operation to benefit consumers.”. De visie van EDSN sloot aan bij die van de genodigden.

Gedurende het tweedaagse event hebben verschillende organisaties uit diverse landen presentaties gegeven. Elia, een TSO uit België, gaf een inkijk in verschillende pilots die in België worden uitgevoerd. Vanuit het Verenigd Koninkrijk kwamen interessante inzichten rondom datadelen, een discussie over de toepassing van Blockchain vanuit TenneT en een demonstratie van EstFeed (een data access platform) door Elering uit Estland.

“Data delen tussen partijen in de markt
moet mogelijk gemaakt worden”

Visie EDSN sloot aan bij deelnemers

Vanuit EDSN heeft Gerrit Fokkema de paneldiscussie ‘EU drive towards standardisation and chances for central market facilitation’ geleid over de waarde van standaardisatie binnen de EU. Alieke de Koning heeft de presentatie en demonstratie ‘Secure Data Sharing; A journey’ gegeven over het veilig delen van data tussen partijen in de sector.

Beide presentaties zijn goed ontvangen en sloten aan bij de visie van de aanwezigen op het event; data delen tussen partijen moet mogelijk gemaakt worden. Dit kan een enorme positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarnaast is het randvoorwaardelijk voor het invullen van onder andere het congestie- en flexibiliteitsvraagstuk in de energiesector.

In een breder perspectief wordt binnen de sector nagedacht over een “veilig data delen” stelsel wat gebruikt kan worden zowel binnen de Utilities sector als ook over sectoren heen. EDSN is hier samen met onze opdrachtgevers de eerste bouwstenen voor aan het uitwerken en implementeren.