Doorontwikkeling C-ARM applicatie op volle kracht

Een nieuwe werkwijze en nauwe samenwerking met de regionale netbeheerders en CGI zorgt voor een snellere doorontwikkeling van de C-ARM applicatie.

Vanaf het begin van dit jaar is de C-ARM applicatie in rustiger vaarwater gekomen. In nauwe samenwerking met de regionale netbeheerders en CGI is dag in dag uit en soms ook ’s nachts hard gewerkt om de applicatie stabieler te krijgen zodat er minder verstoringen zijn die de marktwerking kunnen hinderen. Hierin zijn belangrijke stappen gezet. Het aantal incidenten is momenteel binnen de gewenste bandbreedtes. Wanneer zich een groot incident voordoet, wordt er zodanig gehandeld dat de impact voor de business beperkt blijft en het incident snel is opgelost.

Het afgelopen kwartaal is ook voor de C-ARM applicatie de nieuwe agile werkwijze volledig geïmplementeerd. Middels Program Increment- en sprintplanningen wordt ook hier in nauwe samenwerking met de business het werk geprioriteerd, gebouwd en getest. Het eerste kwartaal hebben we als ‘inleerkwartaal’ bestempeld. In grote lijnen zijn tot nu toe de planningen gehaald en is de gewenste efficiëntie van de teams verbeterd ten opzichte van de voorgaande periode.

De vraag naar ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten is en blijft groot; uitfaseren TF signaal, allocatie 2.0 en changes vanuit de business houden de teams volop aan het werk. Aan verdere verbeteringen in de werkwijze wordt volop gewerkt, maar dankzij de nauwere samenwerking zijn er mooie stappen gezet.

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief