Doorontwikkeling C-ARM onder regie van EDSN

Het programma C-ARM heeft veel inhoudelijke kennis, ervaring en sterke development capability opgebouwd. Het C-ARM Deliveryteam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol realiseren van de oorspronkelijke programma scope. De afgelopen maanden is hiermee een succesvolle transitie van Enexis en Stedin naar de centrale allocatie en reconciliatie toepassing gerealiseerd.

De programmaraad C-ARM heeft besloten dat het afronden van deze oorspronkelijke C-ARM scope het moment is voor een strategisch EDSN initiatief van de inrichting van een delivery organisatie voor doorontwikkeling van C-ARM. Vijai Hoeblal (Algemeen directeur EDSN) en Willem de Goeij (Programma directeur C-ARM) hebben daarop gezamenlijk besloten om een ‘transitieplan’ op te stellen waarmee de development capabilities van Programma C-ARM worden overgedragen aan EDSN. Een belangrijk uitgangspunt is dat ‘het beste van beide werelden’ wordt samengevoegd. Dit voorkomt onnodige impact en/of vertraging op de bestaande delivery capaciteit. Vanaf begin januari is Mark Ruiter gestart bij EDSN als Value Delivery/Transitie Manager C-ARM om vorm te geven aan het transitieplan.

Kick-off transitieplan C-ARM
Op donderdag 9 januari hebben we een kick-off gehouden waarmee een start is gemaakt met het opstellen van het transitieplan. Zes koppels van EDSN en het Programma C-ARM zijn gestart aan diverse onderwerpen van het transitieplan, zoals het inrichten van Development functie, Test & Acceptatie en technische omgevingen. Het team heeft de uitdagende opdracht om op 28 januari een conceptplan met de structurele aanpak voor transitie op te leveren. Doelstelling is om vanaf het begin van de Program Increment #11 te starten met de uitvoering van het transitieplan.