DVO – nieuwsbrief juni 2019

Een passend DVO bij een wendbare organisatie

Bij Operations zijn we bezig met het implementeren van Agile werken. Op 1 januari 2019 ging de nieuwe DienstVerlenings Overeenkomst (DVO) in. Deze sluit beter aan bij een Agile organisatie en een snel veranderende omgeving.

Betere sturing op services

In de DVO die op 1 januari in ging, zijn de services al onderhanden genomen. We hebben de ‘CMF service’ opgesplitst in meerdere kleine services. Zo zijn de services beter te monitoren en kan het OpdrachtGevers Collectief (OGC) er beter op sturen.

 

“Het is noodzakelijk om
continuïteit en betrouwbaarheid in
een snel veranderende sector te bieden”

 

Beheersbaar verbeteren met Agile

We zijn ook aan het kijken naar de werkwijze en activiteiten rond de servicemanagement processen zoals we die nu kennen. Het changemanagement proces zelf zal bijvoorbeeld niet veel veranderen, maar de activiteiten binnen de processtappen zijn in een Agile wereld wel degelijk anders. Zo zullen we onder andere moeten kijken hoe de Product Owner en Scrum Master een plekje in de processen/DVO krijgen. Bjorn Kalderberg (Manager Operations): “Dit vraagt veel van ons team, maar het is noodzakelijk om continuïteit en betrouwbaarheid in een snel veranderende sector te bieden”.

Daarnaast kijken we naar de procesindicatoren. We bekijken de kritische succesfactoren die gebruikers ervaren in onze processen en gebruiken deze als basis voor (nieuwe) KPI’s. Zo blijkt bijvoorbeeld het oplossen van problemen onderbelicht. Alleen het opleveren van een Root Cause Analyse (RCA) is in de huidige DVO als KPI opgenomen. Voor 2020 willen we streven naar een toezegging op een maximale oplostijd voor ‘problem changes’.

Maar uiteindelijk is ‘het halen van de DVO’ pur sang niet enige wat telt, maar tevreden gebruikers. Wij maken op dit moment met onze stakeholders een start om te kijken welke mogelijke DVO aanpassingen doorgevoerd moeten worden in lijn met de behoefte van de markt.