In opdracht van de netbeheerders heeft EDSN een nieuwe dienst ontwikkeld zodat installateurs nu ook zonnepanelen en andere opwekinstallaties namens hun klanten kunnen registreren. Deze nieuwe voorziening zorgt voor meer efficiëntie in het proces en neemt de klant werk uit handen.

Het aanmelden van opwekinstallaties (in de praktijk vooral zonnepanelen) via de website energieleveren.nl kon voorheen alleen door de eigenaar zelf gedaan worden. Installateurs of andere ondernemers wilden vaak dit werk uit handen nemen van de klant, maar onder andere door privacywetgeving leverde dit administratieve problemen op.

Vanaf november 2021 is het voor ‘professionele derden’, zoals installateurs en woningstichtingen, mogelijk de registratie namens hun klant uit te voeren. De registratie voeren ze uit op energieleveren.nl met behulp van eHerkenning en met expliciete toestemming van de klant (klantmandaat) op bijvoorbeeld de offerte. Na inlog via eHerkenning is een handleiding beschikbaar en een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden. Meer informatie over de nieuwe werkwijze van registreren staat op de website van Netbeheer Nederland.

EDSN is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze nieuwe dienst. Samen met een aantal partijen, waaronder de ondernemersvereniging Techniek Holland, belangenbehartiger Holland Solar en installateurs is deze dienst ontwikkeld en getest. Voor netbeheerders is het belangrijk om inzicht te hebben in (nieuwe) energiestromen en vraag en aanbod van elektriciteit. Registratie van panelen en andere installaties is nodig met het oog op de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet en is mede daarom ook verplicht gesteld.

Wil je weten aan welke ontwikkelingen we nog meer werken bij EDSN? Lees meer

12 november 2021