EDSN bereidt zich voor op Allocatie 2.0

De sector is zich druk aan het voorbereiden voor Allocatie 2.0. De eerste voorstellen voor de governance en scoping worden opgesteld. Het ligt voor de hand dat ook EDSN een rol zal gaan spelen in Allocatie 2.0. We zijn ons daarom parallel aan het voorbereiden op dit grote nieuwe sector initiatief.

We zijn bezig om de contouren voor het inrichten van een projectorganisatie voor Allocatie 2.0 neer te zetten en af te stemmen met de opdrachtgevers. We verwachten op korte termijn mensen te kunnen toewijzen zodat we de juiste IT voorbereidingen kunnen treffen voor een effectieve en efficiënte delivery trein. Hieronder valt ook een gedegen en transparante informatievoorziening richting de stakeholders.