EDSN in transitie

In de sector is de behoefte en wens om sneller diensten naar de markt te brengen tegen het gewenste kwaliteitsniveau. Dit betekent dat wij als organisatie ons moeten aanpassen om hierin verder mee te kunnen bewegen. Dit doen we door ons operationeel model onder de loep te nemen en zodanig aan te passen dat het voldoet aan het gewenste resultaat. In verschillende workshops is input opgehaald in lijn met ons uiteindelijke doel. Dit is gedaan op zes focusgebieden:

1. Organisatie en besturing
Indeling EDSN naar Waardestromen, bijbehorende organogram en rollen.
2. Cultuur, personeel en competenties
Cultuur die nodig is voor een wendbare en schaalbare organisatie.
3. Services, functies en processen
Functies en de nog te ontwikkelen competenties.
4. Technologie
Richting, visie en concrete uitwerking van onze IT solutions.
5. Sourcing
Inkoop van diensten en (strategisch) leveranciersmanagement.
6. Performance management
KPI’s aligned met strategie en doorvertaald tot aan teamniveau.

Het doel is om eind september de definitiefase te hebben afgerond. Dan hebben we een duidelijke roadmap van de aanpassingen die we willen doorvoeren die leiden naar het beoogde resultaat. Tot dusver liggen we op koers om onze planning te realiseren.