EDSN neemt development teams C-ARM over

De ontwikkel capabilities voor C-ARM die in het programma zijn opgebouwd, mogen niet verloren gaan. Daarom is besloten om het ontwikkelteam zo veel als mogelijk over te nemen en in de EDSN organisatie te integreren. De oorspronkelijke planning voor de overdracht zou vlak voor de upgrade Release 3 (R3) in mei plaatsvinden. Vanwege uitstel van de R3 upgrade naar 15 juni hebben we gekozen om een pas op de plaats te maken. Het leek namelijk een logischer moment om dit juist na de R3 upgrade te doen, zodat we een stabielere situatie hebben. De nieuwe overdrachtsdatum is 8 augustus. Dat is twee weken na de instap van Liander. Tot die tijd zorgen EDSN en het programma samen voor een zorgvuldige overgang waarbij het gezamenlijke uitgangspunt is dat er zo weinig mogelijk tot geen ‘programmaschuld’ mee overgaat naar EDSN.

De nieuwe tijdslijnen geven ons de kans om de laatste puntjes op de i te zetten. Daar zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de opbouw en het beheer van een integrale C-ARM backlog. Momenteel wordt binnen een taskforce het beheer op de C-ARM backlog uitgevoerd. Dit heeft echter sterk de focus op defects. Ons doel is om bij overdracht een actuele integrale backlog te hebben inclusief de change verzoeken. Dat geeft onze Business Owner de mogelijkheid om integraal het werk te prioriteren en geeft eindgebruikers inzicht in de actuele status van ingediende change verzoeken.

Daarnaast staat voor deze teams onder andere de Sector Release 2020, Thema Release 2021, TF signaal, toekomstige beheer- en user changes en de toekomstige werkzaamheden voor Allocatie 2.0 op de roadmap. Samen met het programma hebben we alle vertrouwen in de transitie. We kijken uit naar de periode waarin we ook vanuit dit domein kunnen aansluiten bij de EDSN ‘Way of Working’.