EDSN Verandert – nieuwsbrief juni 2019

Volop aan de slag

Als EDSN zijn wij aan het veranderen. De energietransitie vraagt om een goede facilitering van de markt. Om hier op aan te sluiten wil EDSN een wendbare (Agile) organisatie worden. In ons toekomstbeeld creëren we dagelijks met veel energie en enthousiasme maximale waarde voor onze opdrachtgevers, partijen en hun klanten. Een mooi streven om naartoe te werken. Dit doen wij in vier veranderteams.

“Het moet voor onze omgeving
duidelijk zijn waar we staan en
welke keuzes we maken”

Het motiveren van medewerkers

Team Cultuur richt zich op vier onderdelen: communicatie, competenties & vaardigheden, Agile leiderschap en beoordelen & belonen. We hebben nieuwe Agile HR principes ontwikkeld voor een nieuwe structuur van beoordelen, ontwikkelen en belonen. Voor de zomerperiode wordt een ‘softskill tool’ geïmplementeerd.

Onze nieuwe Way of Working

Team WoW (Way of Working) richt zich op het inrichten van het portfoliomanagementproces, verder vormgeven van DevOps en zicht houden op performance en kwaliteit in onze Agile organisatie. Stapsgewijs en meetbaar groeien we in de wendbaarheid van onze organisatie. De komende periode ligt de focus op het verankeren van de Agile werkwijze en het daarin steeds verder groeien van de teams en de omliggende organisatie.

Visie en strategie breder bekeken

Team Visie & Strategie houdt zich bezig met het in lijn brengen van organisatiewerkzaamheden en de strategie. We kijken onder meer naar de wijze waarop de portfolio van EDSN getoetst kan worden op de strategie en dat de juiste activiteiten op het juiste moment worden uitgevoerd. Tevens werken wij aan de meetbaarheid en rapportage van onze strategische doelen. Bij het realiseren van onze wendbare organisatie staan de keten en klantwaarden centraal.

Organisatiestructuur

Team Organisatiestructuur ontwikkelt een organisatiestructuur die het beste past bij onze strategie en nieuwe manier van werken. Momenteel is deze opgeleverd aan de directie. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met het managementteam en door afstemming met interne medewerkers in open sessies. De komende periode worden de stukken met de OR besproken. De komende periode gaan wij aan de slag met het ontwerp van een nieuw functiehuis.