Eén integraal adviesorgaan voor juridisch, privacy en security advies

Per 1 januari 2021 gaat de Expertgroep GEMS (Gemeenschappelijke Expertises Maakt Sterk) van start binnen Netbeheer Nederland. Het GEMS is één integraal adviesorgaan voor juridisch, privacy en security advies. De huidige adviesorganen BEPS en BCPS (met uitzondering van security voor de vitale onderdelen) worden hierin opgenomen. Met de inrichting van dit orgaan borgen we dat de juiste expertise op juridisch, privacy en security vlak beschikbaar is binnen Netbeheer Nederland. Daarnaast leidt dit tot een proactieve samenwerking tussen experts en de business en blijven de netbeheerders compliant binnen veranderende wet- en regelgeving.

Aansturing en werkwijze

De Expertgroep GEMS wordt aangestuurd door één voorzitter en bestaat uit drie vakgroepen (juridisch, privacy en security) met eigen voorzitters en experts. Binnen het GEMS zijn er meerdere casehouders aangesteld. De casehouders zijn verantwoordelijk voor het borgen van de juiste afstemming met de business. Zij betrekken hierbij de juiste experts om de business te kunnen voorzien van passend advies. De deelnemers aan het GEMS zijn een afvaardiging van de verschillende regionale, landelijke netbeheerders en EDSN.

GEMS wordt betrokken bij de analyse- en realisatiefase van nieuwe epics, thematische vraagstukken en bij incidenten of crisessituaties. Daarnaast worden ook vaste strategische overleggen met de business gepland, waarin met een Kanban de actuele thema’s en de toekomstige werklast wordt besproken en de samenwerking met de business wordt geëvalueerd.

Status en vervolgstappen

Momenteel wordt gewerkt aan de verdere implementatie van GEMS. Denk hierbij aan aansluiting op de portfolio managementprocessen binnen het OGC en EDSN, inrichten van de benodigde capaciteit,  plannen van de juiste overleggen en het vastleggen van de way of working. Binnenkort volgt een uitgebreidere communicatie en informatie over de livegang van het GEMS.

Contactpersonen

Voor meer informatie kun je terecht bij de volgende contactpersonen:

  • Voorzitter Expertgroep GEMS en voorzitter juridische vakgroep – Malinda Miener (Enexis)
  • Voorzitter security vakgroep – Mauriche Kroos (Enexis)
  • Voorzitter privacy vakgroep – Peter van der Lubben (Stedin)
  • Deelname vanuit EDSN – Mark van Wouw