Een woord vooraf

De intensievere samenwerking tussen de regionale netbeheerders en EDSN is op diverse fronten merkbaar. Zowel op strategisch niveau bij het opstellen van het Middellange Termijn Plan (MTP) als in de operatie bij de waardestromen. Er zijn nog veel stappen te zetten, maar we zijn op de goede weg.

De performance op de applicaties is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. De piekbelasting rondom de jaarwisseling is goed doorlopen zowel voor het C-AR als voor het eerst met alle netbeheerder op het C-ARM. Voor het C-AR rapporteren we het eerste kwartaal nagenoeg volledig groen  en zijn alle urgente changes doorgevoerd. Voor C-ARM merken we dat ondanks een aantal prio 1 incidenten het fundament van de waardestroom verstevigt. Voor alle diensten op het cloud platform zijn geen incidenten geweest die invloed hebben op de beschikbaarheid. Het huidige platform bewijst stabiel en betrouwbaar te zijn.

Vanaf 1 januari zijn er twee nieuwe diensten voor de centrale marktfacilitering in productie genomen voor mijnaansluiting.nl en het portaal CTS. Beide diensten functioneren goed en voor portaal CTS draait het Liander team mee bij EDSN in het kader van de overdracht. De voorbereidingen voor de verhuizing van het datacenter en uitfaseren TF-signaal per 1 juli zijn volop bezig. Ook met de najaarsrelease en Allocatie 2.0 Tranche 1 zijn we goed op stoom. Per 1 mei wordt een start gemaakt met de inrichting en verdere professionalisering van de front-office van EDSN voor de bediening van de marktpartijen.

In opdracht van NEDU heeft KPMG een evaluatie uitgevoerd op de Sectorrelease 2020. Uit deze evaluatie bleek dat de marktpartijen de samenwerking met en de oplevering van EDSN hoog gewaardeerd hebben in dit project.

In januari zijn de assurance rapporten voor EDSN systemen en processen gedeeld met de netbeheerders en NEDU. Ook in 2020 zijn er geen grote bevindingen en zijn alle beheersingsdoelstellingen behaald. Daarnaast is een mooi resultaat bereikt met de nieuwe financieringsstructuur voor EDSN en de regionale netbeheerders. Voor 2021 hebben we een aantal gezamenlijke speerpunten gedefinieerd, waaronder kostenreductie. In het eerste kwartaal zijn hierop al enkele acties genomen met eerste zichtbare resultaten. Een goede start om deze lijn samen verder voort te zetten.

In deze nieuwsbrief meer over al deze onderwerpen. Veel leesplezier!
Vijai, Rianne (directie EDSN) en Peter (voorzitter OGC)

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief