Een woord vooraf

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Wat is het weer snel gegaan. Zeker ook met het vele thuiswerken was het niet gemakkelijk. Maar ondanks dat kunnen we terugkijken op een bewogen jaar, waarin mooie stappen zijn gezet. We merken dat de agile EDSN organisatie staat en dat de samenwerking met de netbeheerders zijn vruchten afwerpt. Veel nieuwe ontwikkelingen, waarvan enkele pilots en mooie verbeteringen op bestaande diensten. Met gedrevenheid en plezier is in de waardestromen aan 41 epics gewerkt. Deze waren verschillend qua grootte en waarde. In deze nieuwsbrief blikken we met de Release Train Engineers terug op hun waardestroom.

Ook hebben we veel aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van onze organisatie, met onder andere het project Volt vanuit Finance en Control, op het gebied van Privacy & Security en bij de andere business supportafdelingen. Een van de belangrijkste verbeteringen is die op de performance. Op het C-AR waren afgelopen jaar geen Prio 1’s en voor C-ARM zijn de Prio 1’s ook aanzienlijk verminderd.
In de laatste lunchsessies voor alle EDSN collega’s hebben ook een paar directeuren van Klant & Markt hun complimenten gedeeld voor de goede prestaties en samenwerking met de opdrachtgevers.

Door de groei van EDSN staan we voor een grote uitdaging om onze huidige medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers te werven. Communicatie en HR hebben de handen ineengeslagen om EDSN beter te profileren als aantrekkelijke en professionele werkgever op de arbeidsmarkt. Daarom hebben we de huisstijl opgefrist, waarmee we uitstralen wie wij zijn. Daarnaast starten we een arbeidsmarktcampagne.

De OGC is samengevoegd met de pRO en gezamenlijk hebben wij het MTP voor 2022 opgesteld. Op basis hiervan heeft EDSN de OGSM en jaarplannen voor komend jaar opgesteld.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen! Neem je rust en geniet samen met je familie en vrienden en blijf vooral gezond.

Veel leesplezier!

Vijai en Ad (directie EDSN)

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief