Een woord vooraf

De vakanties zijn weer voorbij en iedereen is alweer volop aan de slag. Ook afgelopen kwartaal hebben we zeker niet stilgezeten. In deze nieuwsbrief informeren we je graag over de laatste ontwikkelingen.

Voor het C-AR rapporteren we al het gehele jaar groen. Er zijn dit jaar nog nauwelijks productie incidenten geweest. Ook worden de teams in de waardestroom Levering steeds voorspelbaarder en zijn de increment doelstellingen tot nu steeds gehaald. De applicatie C-ARM komt in steeds stabieler vaarwater. Waar we begin dit jaar nog last hadden van productieverstoringen doen deze zich momenteel steeds minder voor. De laatste verstoring trad op na de grote implementatie van TF signaal en de technische livegang van grote delen van Allocatie 2.0. We besteden veel aandacht aan het verbeteren van C-ARM, de monitoring van de applicatie en de performance. Samen met de regionale netbeheerders zetten we goede stappen hierin.

We timmeren hard aan de weg om huidige en toekomstige nieuwe datadiensten mogelijk te maken. De focus ligt niet allen op nieuwe datadiensten, maar juist ook op een goed fundament voor de data infrastructuur. Met de groei van deze diensten en van EDSN, zijn ook nieuwe mensen nodig. We starten daarom een arbeidsmarktcampagne en we zijn bezig met verbetering van de profilering van EDSN en onze samenwerkingsketen met de netbeheerders.

Op 9 september heeft de Domeinraad Klant & Markt akkoord gegeven op het Keten Meerjarenplan 2022-2024 en het jaarplan 2022. Deze plannen hebben EDSN en de ketenpartners samen opgesteld. Het jaarplan is een gezamenlijk jaarplan voor EDSN, de programma’s (waaronder Allocatie 2.0), de pRO en enkele andere gremia.

Op 1 oktober 2021 komt Arnoud van der Kooij als strategisch leveranciersmanager het EDSN team versterken. Arnoud was de afgelopen jaren bij KPN actief als partner manager innovatie. De afdeling Inkoop en Contractmanagement werkt de komende maanden aan hercontractering met ingang van 1 januari 2022 van de applicaties C-AR en C-ARM-DEV (NOK8). Daarnaast werkt EDSN met de netbeheerders aan het bepalen van de sourcing- & aanbestedingsstrategie.

De samenleving gaat stapje voor stapje steeds meer open. EDSN wil de goede elementen van thuiswerken behouden. De kaders voor ‘hybride’ werken worden vastgelegd in het EDSN Thuiswerkbeleid. De mogelijke gevolgen voor arbeidsvoorwaarden en kantoorinrichting worden zorgvuldig uitgewerkt. We verwachten in oktober de afspraken definitief te kunnen maken.

Vanaf juli 2022 zit EDSN in een ander kantoorpand. Niet alleen EDSN gaat verhuizen. We creëren één centrale plek voor marktfacilitering in Nederland samen met PRO, BAS en het MFF: het Huis van Energie (= werktitel). Op dit moment zijn we bezig met het kiezen van de definitieve locatie en het ontwerpen van de inrichting. In lijn met hybride werken wordt de nieuwe locatie vooral een plek om samen te komen en samen te werken.

Veel leesplezier!

Vijai, Ad (directie EDSN) en Peter (voorzitter OGC)

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief