Eenduidige rapportages vanuit één datawarehouse

EDSN is gestart met het project VOLT om tijdig eenduidige business control rapportages op te kunnen leveren vanuit één datawarehouse. Zo kunnen we snel uniform rapportages beschikbaar stellen voor EDSN.

Binnen EDSN worden verschillende applicaties gebruikt waaruit data wordt gehaald voor business control rapportages. Daardoor is het niet altijd mogelijk om data direct te combineren. EDSN is gestart met het project Volt. Dit project heeft als doel om tijdig eenduidige rapportages op te kunnen leveren vanuit één datawarehouse. Op 25 augustus was de kick-off onder leiding van Finance & Control EDSN.

Ad van Schaik (CFO a.i.) “Het is belangrijk dat we als organisatie één taal spreken en daarom mooi dat dit project van start is gegaan. Door deze automatisering door te voeren kunnen we uiteindelijk onze stakeholders nog beter faciliteren bij het aanleveren van tijdige en inzichtelijke informatie.”

We werken naar één datawarehouse, zodat we rapportages uniform kunnen opstellen en beschikbaar kunnen stellen aan de organisatie. Op meerdere niveaus van de organisatie kan zo gebruik gemaakt worden van dezelfde informatie. Hierdoor krijgen we een eenduidiger beeld binnen de organisatie. Om het project tot een succes te brengen hebben we verschillende werkstromen gedefinieerd. In deze werkstromen wordt informatie opgehaald en gevalideerd bij de verschillende teams. Ook wordt gekeken naar de processen tussen teams, waar nodig wordt dit verbeterd. De snelle start heeft al gezorgd voor een aantal aanpassingen tijdens de afgelopen maandafsluiting.

De verwachting is dat deze transitie zorgt voor meer beschikbare informatie en daarmee tot meer inzicht leidt. Doordat op termijn de informatie sneller beschikbaar is, kan er ook eerder bijgestuurd worden indien nodig. Zo kunnen we onze organisatie nog meer verbeteren. Nu worden nog veel zaken handmatig gedaan, dat kan dan verder geautomatiseerd worden.

 

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief