Flexibele ontsluiting van C-ARM data voor netbeheerders

Data is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en dienstverlening en is noodzakelijk voor het creëren van nieuwe diensten. Dat geldt ook voor EDSN en haar dienstverlening in de marktfacilitering en voor de energiesector in het algemeen.

EDSN heeft als doel gesteld om op basis van gemeenschappelijke definities processen in de keten te verbeteren. Momenteel wordt de energiewet 1.0 opgesteld die over een paar jaar gaat gelden. Daarin wordt ‘energiedata als grondstof’ gezien. Voor EDSN is dat niet nieuw en zien we de laatste jaren een enorme toename in het gebruik van data, zoals de stijging van berichtenuitwisselingen en een toename in het aantal data afnemers. Dat vraagt enerzijds om capaciteit van de systemen, namelijk het vermogen om aan de toenemende vraag te blijven voldoen. Anderzijds vraag het om kwaliteit van data: het vertrouwen dat de gegevens kloppen. Belangrijk daarbij is het juist inrichten en beheren van datastructuren, datamodellen en eenduidige begrippen om van data betekenisvolle informatie te maken. De verzamelterm hiervoor is data governance waar onder andere vanuit Enterprise Architectuur aan wordt gewerkt.

Waardevolle informatie in C-ARM

Om inzicht in de (keten)processen van de marktfacilitering te krijgen, wordt veel data verwerkt. Uit allerlei bronnen wordt data verzameld en omgezet in betekenisvolle informatie. Een van de bronnen waar veel waardevolle informatie voor netbeheerders in zit, is de C-ARM applicatie. Tot dusver werd data in bestanden (zogenaamde RG-02) naar de decentrale systemen van de netbeheerders gestuurd voor Business Intelligence-toepassingen en voor ondersteuning van decentrale bedrijfsprocessen. Daarbij geeft elke netbeheerder een eigen interpretatie aan de data.

Rob Daems, Enterprise Architect bij EDSN: “EDSN heeft als doel gesteld om op basis van gemeenschappelijke definities de processen in de keten te verbeteren. Daarvoor is inzicht nodig; inzicht in de keten, inzicht in het functioneren van de schakels binnen de keten en inzicht in de werking van processen en systemen binnen de keten. Met behulp van een dashboard maken we dit inzichtelijk voor alle netbeheerders en later ook voor andere marktpartijen.

Inzicht in data voor netbeheerders

Als eerste stap wordt de RG-02 data dagelijks uit C-ARM naar het Streaming Data Platform en Analyse Platform gestuurd, waar het op een dashboard op het Reporting Platform wordt verwerkt. Het dashboard biedt diverse voordelen voor netbeheerders;

  • regionale netbeheerdershebben inzicht in hun eigen data en kunnen zelf analyses maken;
  • landelijk netbeheerders hebben inzicht in de prestaties van de regionale netbeheerders over het gehele proces;
  • netbeheerders hebben een beter inzicht in de gehele keten en kunnen vragen van marktpartijen beter en sneller beantwoorden;
  • netbeheerders kunnen op basis van deze inzichten het juiste gesprek gaan voeren met marktpartijen.

De volgende stap is de (gemuteerde) data (near) real-time vanuit C-ARM naar het Streaming Data Platform te laten stromen, zodat resultaten direct in het dasboard zijn te zien. Hiermee wordt begin volgend jaar gestart.

Data in de toekomst ook voor marktpartijen beschikbaar

Naar verwachting kunnen vanaf 2023 ook marktpartijen gebruikmaken van het dashboard. Naast het ontsluiten van data uit C-ARM wordt het ook mogelijk om andere bronnen zoals het Aansluitingenregister of Ceres te ontsluiten, waarmee dashboards voor deze marktprocessen kan worden gerealiseerd. Het Analyse en Reporting platform is een goede basis om (keten)dashboarding in samenwerking met de sector verder uit te bouwen. Zo ontstaat er meer transparantie in de keten en creëren we meer snelheid van informatievoorziening richting netbeheerders en marktpartijen.

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief