Gecombineerde uitwijktest C-AR en C-ARM deels succesvol

In geval van een calamiteit in het datacenter is het belangrijk om te kunnen uitwijken naar een andere omgeving. Op zaterdag 5 september is de jaarlijkse uitwijktest uitgevoerd. Dit keer was het een gecombineerde test van het C-AR (Portal) en C-ARM systeem. Het doel van de test is om na te gaan of we samen met CGI in staat zijn om uit te wijken en of de productieomgeving binnen de afgesproken tijd en conform de afgesproken werkwijze weer beschikbaar is voor marktpartijen.

’s Ochtends is direct begonnen met technische voorbereidingen en vanaf 9.00 uur waren de productiesystemen van C-AR (Portaal) en C-ARM niet meer beschikbaar voor de marktpartijen. Aan het begin van de middag is het sein gegeven voor de start van de uitwijk en zijn de recovery plannen van C-AR en C-ARM in werking getreden. De verwachting was dat rond 16.00 uur de uitwijk gereed was. Voor C-ARM is dit gelukt en de sanity checks zijn op een paar kleine en verklaarbare bevindingen na succesvol uitgevoerd. Voor C-AR waren er wat problemen en duurde het uitwijken langer dan gepland. Omdat het productiesysteem om 21.00 uur weer beschikbaar moest zijn voor marktpartijen, is besloten om de validatie en sanity check voor C-AR niet meer uit te voeren. Ook de connectiviteitstest tussen C-AR en C-ARM was hierdoor niet meer mogelijk. Binnenkort volgt een evaluatie met de deelnemers en bepalen we de eventuele vervolgstappen.