Gezamenlijke aanpak Middellange Termijn Plan

Geïntegreerde aanpak in de doorvertaling van de strategie voor marktfacilitering en data-uitwisseling naar werkzaamheden voor de waardestromen.

De groei in berichtenuitwisseling, projecten en epics, system integrators en marktpartijen is ook in 2021 verder doorgezet. Om deze groei beheersbaar te houden hebben de regionale netbeheerders en EDSN goed gekeken naar de balans tussen zowel de vraag vanuit de energiemarkt en de maximale bestedingsmogelijkheden vanuit de regionale netbeheerders (vraagzijde), als de maximaal haalbare opschaling binnen EDSN (aanbodzijde). De vorming van een gezamenlijk beeld van de opdrachtenportfolio voor de waardestromen en het risicobudget in de begroting moet leiden betere  voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.

Samen met de Programma Regie Organisatie (pRO), Business Owners en Epic Owners van de regionale netbeheerders is begin dit jaar een nieuw traject gestart voor het vaststellen van de opdrachtenportfolio voor het Middellange Termijn Plan (MTP) en het jaarplan en jaarbudget voor 2022.

Wietse Roozendaal, Directeur programma Regie Organisatie (pRO):“Centraal in dit proces staan de gesprekken tussen opdrachtgevers (Domeinraad Klant en Markt, Business Owners) en EDSN. Verdere verdieping op de strategische kaders en ambitie voor de komende jaren vormt daarbij de kern. Centrale vragen daarbij zijn: Op welke wijze zien we de investeringsbehoefte zich ontwikkelen? Welke richting en bijstelling verwachten we van de waardeketens? En op welke wijze kunnen we beter inzichtelijk maken welke waarde er wordt geleverd?”

Met deze geïntegreerde aanpak verwachten we een efficiënte en geïntegreerde planning- en budgetteringscyclus te kunnen doorlopen in samenwerking met onze opdrachtgevers. Hiermee zetten we een goede stap naar een meer gezamenlijk, gestructureerd en voorspelbaar proces in de gehele keten.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief