Gezamenlijke netbeheerders lanceren de nieuwe dienst CERES

De ontwikkelingen in de energietransitie zijn in volle gang. Steeds meer zonnepanelen, windmolens en andere elektriciteitsopwekkers worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Een betere voorspelbaarheid van energiestromen, efficiënter gebruik van het net en het gemakkelijker kunnen integreren van hernieuwbare energiebronnen is noodzakelijk.

De nieuwe dienst CERES (Centrale Registratie van Systeemelementen) van de gezamenlijke netbeheerders zorgt ervoor dat netgebruikers (aangeslotenen) en netbeheerders gegevens van elektriciteitsopwekkers centraal kunnen valideren, vastleggen en uitwisselen. Een dienst die aansluit bij de behoeftes van de business, eisen vanuit wetgeving en privacy- en securitykaders vanuit de sector. Bekijk de dienst op: www.energieleveren.nl.

Ontwikkeling volgens agile werkwijze

De ontwikkeling van CERES vond plaats bij EDSN in nauwe samenwerking met de netbeheerders en onze IT partners. De samenwerking is gebaseerd op het agile werken en DevOps. Het team dat CERES heeft ontwikkeld, beheert dit ook. De netbeheerders en DevOps teamleden hebben in nauw overleg via Scrum events samen deze dienst ontwikkeld. Naast de nieuwe dienst heeft de ontwikkeling van CERES ook aanzienlijk bijgedragen aan het ontwikkelen van de nieuwe samenwerkingsvorm. Een nieuwe standaard voor de agile samenwerking tussen EDSN en netbeheerders. De komende periode zullen we deze werkwijze verder implementeren en ontwikkelen.

Innovatieve IT architectuur voor CERES

Ook op het vlak van architectuur is CERES innovatief. De dienst is gerealiseerd met moderne applicaties in het nieuwe ‘wendbare IT landschap’ van EDSN. Dit landschap is het afgelopen jaar neergezet om applicaties snel te kunnen ontwikkelen op basis van Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) en één centrale data backbone. Hierdoor kan data uit diverse bronnen ontvangen en uitgewisseld worden via één platform.

Het wendbare IT landschap zal de komende periode steeds meer het ‘hart‘ vormen van de IT dienstverlening van EDSN. Met een korte time-to-market kunnen we nieuwe functionaliteiten of diensten introduceren en kunnen we wendbaar inspelen op behoefte van de energiemarkt.