Het belang van eenduidige interfaces voor de energiemarkt

De Vakgroep Business Integratie heeft specialisten die helpen om informatie-uitwisseling met de energiesector eenduidig te specificeren. Maar wat doen ze eigenlijk precies? En waar dragen ze aan bij?

De informatie-uitwisseling in de energiemarkt vindt plaats met steeds meer marktpartijen en tegenwoordig ook via initiatieven uit andere sectoren. Om de informatie die wordt uitgewisseld eenduidig te specificeren, is binnen het CIO Office van EDSN een vakgroep Business Integratie met specialisten. Zij ondersteunen de agile teams om bruikbare en uniforme interfaces te ontwikkelen volgens de vastgestelde richtlijnen.

Uniforme specificatie van interfaces

Mattijs Grummel (Manager CIO Office): “Samen met agile de teams passen zij (internationale) standaarden toe voor het definiëren van koppelvlakken voor informatie-uitwisseling. Dit zorgt voor een betrouwbare en voorspelbelbare berichtenuitwisseling met organisaties in de energiesector. De NEDU draag zorgt dat de businessbeschrijvingen en specificaties van interfaces worden vastgesteld met de markt. In de agile transformatie van EDSN ontwikkelen de business integratie specialisten zich als adviseur voor de agile teams, om samen uniforme specificaties van interfaces te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de huidige technologische ontwikkelingen. Steeds vaker worden deze interfaces als moderne (REST) API’s aan de energiemarkt ontsloten.”

Divers werk voor business integratie specialisten

De business integratie specialisten worden betrokken bij de waardestromen. Van de meer traditionele sector releases waarin de services rondom het centraal aansluitingen register worden verbeterd, tot nieuwe ontwikkelingen als Allocatie 2.0 en registratie van energieopwekkers voor CERES. Maar ook zijn ze betrokken bij cross-sectorale informatie-uitwisseling met het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Direct bij het ontstaan van de eerste ideeën rondom de zogenaamde epics en features zijn de business integratie specialisten betrokken om de technische vereisten en de functionele requirements rondom de interface helder te krijgen. Zij borgen ook dat de interfaces voldoen aan richtlijnen en standaarden. Hierdoor zorgt EDSN ervoor dat de interfaces uit de verschillende waardestromen zo uniform mogelijk zijn en informatie eenduidig gebruikt kan worden. De komende periode is het noodzakelijk dat we de vakgroep verder uitbreiden met nieuwe business integratie specialisten, zodat het toenemende aantal aan interfaces aan de juiste kwaliteit blijft voldoen.

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief