Hoge SIG score voor Waardestroomteams

De afgelopen periode hebben we een assessment gehad op de opgeleverde producten van onze agile teams (Visual, Gemba en Spark). De uitvoerende organisatie SIG (Software Improvement Group) hanteert een internationaal geaccepteerde benchmark voor softwarekwaliteit. Het assessment werd gehouden op softwarekwaliteit, productiviteit en het ontwikkelproces. Op alle onderdelen werd door de teams bovengemiddeld gescoord met de volgende resultaten:

  • Softwarekwaliteit
    Ruim vier sterren op een schaal van vijf. Het gemiddelde is drie en voor nieuwe systemen drieënhalf. Onze score is dus ruim boven het marktgemiddelde. Er werd gelet op de structuur om de software goed te kunnen onderhouden en uit te breiden.
  • Kwaliteit ontwikkelproces
    Een bovengemiddelde score. In de analyse van SIG kregen wij het predicaat: ‘market leader’. Er werd gelet op hoe goed we documenteren, testen en het team organiseren.
  • Productiviteit
    Ook hier een bovengemiddelde score in vergelijking met soortgelijke toepassingen en teams. Onze teams leveren sneller functionaliteiten op dan het marktgemiddelde.

De uitkomst van het assessment is een groot compliment voor de teams, maar ook voor onze leverancier Technolution. De resultaten zijn zeer bemoedigend en werden ook bij onze opdrachtgevers positief ontvangen. Wel hebben we geconstateerd dat de samenwerking nog verder verbeterd kan worden. We zijn hierover al in gesprek hoe we de alignment kunnen verbeteren.