Jaarlijkse bezoeken aan aandeelhouders

Jaarlijks bezoekt de directie van EDSN in de eerste maanden alle aandeelhouders. Voor Rianne was dit meteen een goed moment om als nieuw directielid nader kennis te maken. Tijdens deze bezoeken bespreken we de ontwikkelingen ten opzichte van de strategie. Dit jaar laten we ook de ontwikkelingen van EDSN zien over de afgelopen vijf jaren. Aan de hand van infographics konden we een duidelijk beeld geven van de ontwikkelingen van EDSN; nieuwe dienstverlening (nieuwe applicaties en diensten en daarmee groei bij beheer), omvang van dienstverlening (groei van het aantal marktpartijen en groei van het aantal berichten) en daarmee samenhangend de kostenontwikkeling. Daarentegen laten de kosten per bericht een duidelijk dalende trend zien.

De infographicshttps://www.edsn.nl/wp-content/uploads/2020/03/Presentatie-bij-jaarverslag-2019.pdf

Nieuwe ontwikkelingen

Een belangrijk onderwerp is de ontwikkelingen die aandeelhouders en EDSN op zich af zien komen. Waar kunnen we elkaar versterken en helpen. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van Allocatie 2.0, data governance en het idee van de virtuele netbeheerder.

In maart was de directie van EDSN uitgenodigd bij de Ledenraad. Hier hebben we het gesprek gevoerd over goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Wat verstaan we hieronder en wat hebben we van elkaar nodig. Uiteindelijk werd erkend en afgesproken dat er een duidelijke visie moet komen over de voorziene ontwikkelingen op het gebied van marktfacilitering. Voor ons heel belangrijk, zodat we hierop tijdig kunnen inspelen.