Kwartaal nieuwsbrief EDSN

Beste lezer,

Afgelopen kwartaal zijn er weer veel stappen gezet. We zien steeds meer stabiliteit in de IT dienstverlening voor de sector. De DVO rapportage exclusief C-ARM is van bijna volledig groen in juli naar volledig groen in augustus gegaan. Voor C-ARM zien we ook stappen in de goede richting. De instap van Liander eind juli en de nazorgperiode is zorgvuldig en rustig verlopen. Met nog vier instappers te gaan (WERC partijen), is al een begin gemaakt met het deelprogramma RNB Allocatie 2.0. Het programma is uit de startblokken onder sturing van de Programma Regie Organisatie.

Bij EDSN is intussen gewerkt aan de verdere inrichting van de nieuwe organisatie. In de zomer was de benoeming van de boventallige medewerkers voor nieuwe functies en zijn de eerste vacatures opengesteld. Begin oktober starten we met het agile werken voor de hele organisatie. Iets waar we al lang naar toe hebben gewerkt, gaat nu echt organisatiebreed van start. Parallel hieraan is dit ook het moment voor het eigen maken van de nieuwe cultuurvisie en het verder uitwerken van het beleid voor het zogenoemde ‘nieuwe nieuwe werken’, waarin we kijken hoe we de ervaringen van het thuiswerken op een goede wijze ook in de toekomst kunnen voortzetten.

Transparantie is een van de belangrijke speerpunten van de regionale netbeheerders. Samen met de OGC werken we aan een voorstel om de communicatie over IT dienstverlening en ontwikkelingen voor marktfacilitering en data-uitwisseling naar stakeholders te integreren en uit te breiden. Zo hebben we op de Partners In Energie Dag voor marktpartijen toegelicht welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van data in de energiemarkt.

Lees in deze nieuwsbrief meer over ontwikkelingen die we binnen EDSN realiseren voor een betere centrale marktfacilitering. Nieuw is de rubriek ‘Voorspelbaar, betrouwbaar en efficiënt’. In lijn met de regionale netbeheerders willen we initiatieven op dit vlak uitlichten.

Vijai en Rianne