Kwartaal nieuwsbrief EDSN

Beste lezer,

We rapporteren al enige tijd op praktisch al onze systemen groen. De verschillende verbeteracties om onze organisatie tot een hoger niveau te tillen beginnen hun vruchten af te werpen. Deze stappen brengen ons weer dichter bij het doel, een optimale centrale marktfacilitering. In deze vreemde tijden van de coronacrisis is het wel aanpassen. Gelukkig blijkt dat het werk ‘gewoon’ doorgaat en we onze dienstverlening goed kunnen voortzetten. Dit is ook te zien in de DVO rapportage en de voortgang op de projecten en DevOps teams.

In het C-ARM domein zijn we bezig om de dienstverlening naar het gewenste niveau te tillen. Hier liggen nog zeker uitdagingen. Hiervoor hebben we het ‘Getting to Green plan’ opgesteld en lopen er activiteiten om de development van het programma C-ARM over te nemen en in te richten binnen EDSN. Release 3 van C-ARM is volgens planning verlopen, Enexis en Stedin maken hier nu gebruik van. De volgende instapper Liander staat gepland op 27 juli.

Aan de ontwikkelkant zijn afgelopen kwartaal onder andere NEXUS fase 2 afgerond en hebben de netbeheerders het Platform Marktfacilitering opgeleverd. Ook is het nieuwe registratiesysteem van de netbeheerders voor elektriciteitsopwekkers (CERES) gelanceerd.

Met de verandering van onze eigen organisatie hebben we op alle thema’s van het nieuwe operating model zichtbare stappen gezet. Na positief advies van de OR in maart, hebben we door corona de start van de organisatorische verandering uitgesteld tot juni. Op 4 juni zijn alle medewerkers geïnformeerd over de nieuwe organisatie en personele consequenties. De komende periode gaan we verder met de inrichting van de nieuwe organisatie. In de Domeinraad Klant & Markt van april zijn de eerste twee Business Owners benoemd, Leendert de Ruiter en Jeroen te Winkel. Na de zomer willen we een start maken met de eerste Agile Release Train (ART).

Met het oog op de zomervakantie en de maatregelen, hopen we dat iedereen toch kan genieten van een mooie zomer. Via deze weg wensen wij dan ook iedereen een goede en gezonde vakantie toe!

Vijai en Rianne