Leendert de Ruiter draagt het stokje over aan Tom van der Staak

Tom van der Staak neemt de rol van Business Owner voor de waardestromen Allocatie en Reconciliatie en Levering over van Leendert de Ruiter. Samen blikken ze terug en vooruit. Er liggen nog mooie uitdagingen in het verschiet.

Hoe kijk je terug op afgelopen periode, Leendert?

Leendert: “Ik ben heel blij met alles wat we tot dusver hebben bereikt. We zijn gestart vanuit een veel lager volwassenheidsniveau waarin het opdrachtgeverschap van EDSN niet eenduidig belegd was en er geen duidelijke prioritering was qua werkzaamheden. Ook was er te weinig aandacht voor beheer, wat toch eigenlijk de ruggengraat is van onze marktfaciliterende taak als netbeheerders. We hebben dat met elkaar veel beter neergezet. Ik ben voor mijn gevoel nog niet klaar, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het team met Tom mooie vervolgstappen gaat zetten. Vanuit mijn nieuwe rol als lid van de Domeinraad blijf ik daar natuurlijk in ondersteunen.”

Tom, hoe kijk je aan tegen deze nieuwe rol?

Tom: “Ik zie het als een mooie rol. Ik kijk er naar uit om samen met EDSN en de marktpartijen de grote veranderingen die op ons afkomen op een goede manier te realiseren.”

Leendert, wat is voor jou het belangrijkste van afgelopen periode?

Leendert: “Dit vind ik een lastige vraag, omdat er zoveel goede dingen gebeurd zijn dat je al snel iets vergeet te benoemen. Als ik dan twee voorbeelden mag geven, dan is dat voor de waardestroom Levering het hechte team dat elk Program Increment op bijna geruisloze wijze een ongelofelijke hoeveelheid goed werk verzet. Als tweede voorbeeld vind ik dat de waardestroom Allocatie & Reconciliatie een mooie beweging in gang heeft gezet vanuit een programma situatie met veel veranderlijkheid en een nog wat ‘jong systeem’ met hier en daar kinderziektes naar veel meer rust, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.”

Hoe heb jij hieraan kunnen bijdragen?

Leendert “Het ligt niet in mijn nuchtere Friese aard om mezelf op de borst te kloppen. Ik vind dat de teams het vooral hebben gedaan. Als ik dan toch wat moet noemen, is dat ik altijd heb geprobeerd duidelijkheid te bieden. Door goed uit te leggen wat we als netbeheerders willen bereiken en goed te kijken naar wat de teams nodig hebben om die behoefte in te vullen.”

Wat wil je Tom meegeven?

Leendert ”Kijk en luister goed naar de teams. Daar zitten goede mensen met veel kennis en ervaring die heel goed weten wat werkt en wat niet. Blijf ook vooruit kijken naar de nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen en hoe we deze slim en efficiënt kunnen vertalen.”

Tom, welke ervaringen neem je mee?

Tom: “Ik was enkele jaren geleden vanuit Enexis verantwoordelijk voor de Sectorreleases. Daar hebben we toen al een goede samenwerking met EDSN opgebouwd. De goede stappen die we toen hebben gezet in de samenwerking, gaven mij ook het vertrouwen om deze rol als business owner in te vullen.”

Wat zijn voor jou de belangrijkste aandachtspunten?

Tom: “Verder groeien in de SAFe/Agile manier van werken en zorgen dat we samenwerking met de marktpartijen nog meer kunnen laten aansluiten bij deze manier van werken.”

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief