Leveringszekerheid, hoe werkt dat?

EDSN heeft een belangrijke rol wanneer een energieleverancier failliet gaat. Consumenten mogen niet in de kou staan, dus worden contracten overgenomen door ander leveranciers of verdeeld middels een verdeelsleutel. EDSN coördineert de administratieve overzetting van de aansluitgegevens in de leveringszekerheidsprocedure. Hoe gaat dit in zijn werk?

Start leveringszekerheidsprocedure

In 2021 zijn er meerdere leveranciers failliet gegaan onder andere door hoge grondstofprijzen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) besluit dan dat deze leveranciers niet meer in staat zijn om aan de leveringsverplichtingen richting de eindgebruikers van een aansluiting te kunnen voldoen.  ACM start in overleg met de landelijke netbeheerders Tennet en Gasunie de noodmaatregel leveringszekerheidsprocedure. De leverancier wordt snel en fatsoenlijk van de markt gehaald en klanten worden binnen maximaal 20 dagen overgezet naar een of meerdere leveranciers. Na de start van deze procedure gaat EDSN aan de slag met de administratieve uitvoering. Zo blijven klanten met een kleinverbruikaansluiting zeker dat energie geleverd wordt.

EDSN zet aansluitgegevens over

EDSN is verantwoordelijk voor de omzetting van alle aansluitingen. Op basis van bepaalde processen worden de rechten van de leveranciers die failliet zijn gegaan, ingetrokken en wordt de status van alle aansluitingen geanalyseerd. In opdracht van de ACM en de Coördinator Leveringszekerheid start EDSN met het administratief overzetten van deze aansluitingen naar de nieuwe leverancier(s). Bij het overzetten van deze gegevens wordt zorgvuldig gemonitord, zodat de overstap naar de nieuwe leverancier zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt. Uiterlijk binnen 20 dagen wordt de leveringszekerheidsprocedure afgerond. Wanneer de contracten overgaan naar één leverancier is de procedure gemakkelijker, dan wanneer er een verdeling plaatsvindt over meerdere leveranciers. De ontvangende leverancier benadert vervolgens de klanten, bepaalt de standen en maakt het nieuwe contract op.

Sector brede test van deze procedure

EDSN is de datadienstverlener voor de energiemarkt en dus ook verantwoordelijk voor een optimale facilitering van deze markt. Geen één leveringszekerheidsprocedure is gelijk. Eens in de twee jaar testen we sectorbreed de administratieve omzetting bij deze procedure zodat we voorbereid zijn op dergelijke situaties en alles zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief