Meer sturing op strategie met een OGSM

EDSN zet met de OGSM in op een gezamenlijke visie en strategie met een duidelijk kader voor de middellange termijn.

OGSM betekent letterlijk Objective, Goals, Strategies en Measures. Een OGSM stelt organisaties in staat om een strategisch businessplan te maken, waarbij de langetermijnvisie wordt gekoppeld aan onderliggende, meetbare doelen en strategieën. Het OGSM raamwerk dient daarbij als basis om voortgang op deze doelen en strategieën te meten en waar nodig bij de sturen. Bij goed gebruik biedt de OGSM een beknopt document (liefst 1 A4) met een duidelijk kader voor het ontwikkelen en implementeren van een strategisch plan voor de middellange termijn. Het OGSM model dwingt organisaties om scherpe keuzes te maken. Vaak is dat juist het moeilijkste bij het opstellen van een OGSM. De sturing moet ingericht worden op de echt relevante (max 5) drivers om de Objective te bereiken. Het is belangrijk om samen met de relevante stakeholders tot een set aan drivers te komen. Gezamenlijk moet het gerealiseerd worden en dus moet iedereen zich hieraan committeren.

Koppeling OGSM en Agile werken

EDSN wil wendbaar zijn en werkt daarom ‘Agile’. Hierbij is het waarborgen van voldoende zelfsturing erg belangrijk, maar tegelijkertijd moet het MT wel voldoende informatie krijgen om te kunnen bijsturen op basis van het grotere plaatje. Een koppeling aan het strategische raamwerk van een organisatie kan zelfsturing versterken met focus op richting en effectiviteit Samenhang tussen doelen, strategieën, en de epics ontstaat niet vanzelf, maar door strategische doelen inzichtelijk te maken door bijvoorbeeld met behulp van een OGSM.

Hanneke de Jong, principal business consultant bij EDSN (heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de EDSN OGSM): “Uit het proces bleek hoe lastig het is om echt tot de kern te komen, maar dit leverde wel een aantal zeer waardevolle discussies op ten aanzien van de meerwaarde van EDSN, de belangrijkste drivers en de bijbehorende Key Perfomance Indicators”

Op dit moment ligt er een mooie concept versie klaar. Een belangrijke stap die nog gezet moet worden is de alignment van de OGSM EDSN met de OGSM van de Domeinraad Klant & Markt. De OGSM van de Domeinraad Klant & Markt is op 15 juni afgerond. Het is essentieel dat de OGSM EDSN hier naadloos op aansluit, zodat EDSN als ketenpartner optimaal bijdraagt aan de bovenliggende “ketenobjective”. EDSN finaliseert de komende weken haar OGSM in afstemming met de Domeinraad Klant & Markt.

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief