MVO

“Door de keuzevrijheid voor energieleverancier, kunnen consumenten actief invloed uitoefenen op de energie transitie”
Anouk Jongejan, DevOps Manager/Release Train Engineer

Wat verstaan wij onder MVO?

EDSN baseert zich in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid op de definitie van MVO Nederland. MVO is voor ons een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. EDSN maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Het betreft voor ons dus niet alleen het verkleinen van de eigen CO2-voetafdruk. Wij willen onze medewerkers en stakeholders ook inspireren en waar mogelijk faciliteren om mee te werken aan een duurzame toekomst voor al onze interne en externe belanghebbenden.

3 Kernthema’s

Binnen ons MVO-beleid, heeft EDSN gekozen voor 3 kernthema’s:
– Milieu
– Gezondheid van de medewerker
– Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap (zowel Amersfoort als de energiesector)

EDSN is lid van U15, een netwerk van werkgevers die streven
naar duurzame mobiliteit in Midden-Nederland.