Vorig jaar is NBility geïntroduceerd, een nieuw referentiemodel, ontwikkelt door de gezamenlijke netbeheerders van Nederland, om de samenwerking tussen netbeheerders onderling en de samenwerking met dienstverleners eenvoudiger te maken. NBility biedt een gemeenschappelijke taal om eenduidig te communiceren over wat een netbeheerder doet, op verschillende abstractieniveaus en vanuit verschillende invalshoeken.

De ontwikkelingen in de energiemarkt vragen om een toekomstbestendige inrichting. Dankzij NBility met gestandaardiseerde business capabilities, waardestromen en business objecten kunnen wij hier samen een stuk sneller naartoe werken.

Afgelopen jaar is veel ervaring opgedaan met het gebruik van NBility bij diverse actuele ontwikkelingen waarbij de netbeheerders samen optrekken, zoals congestiemanagement, Virtueel1Netbeheerder en het informatiemodel voor de nieuwe flexibele sectorregisters. Het model heeft hierbij haar meerwaarde bewezen. Wel zijn er enkele verbeterpunten.

Ook door externe partijen wordt het model actief opgepakt bij onder andere software leveranciers en onderzoekbureaus, zo heeft Gartner er onlangs naar verwezen vanuit een publicatie.

Parallel aan het gebruik vindt de doorontwikkeling van het model plaats waarbij de verbeterpunten mee zijn genomen. Resultaat is een nieuwe versie van het model waarbij:

  • Het business objectenmodel nu compleet is voor alle primaire capabilities;
  • Er verbeterde samenhang is tussen de capabilities en de objecten;
  • Capabilities zijn aangepast en verschoven ter verhoging van de interne consistentie;
  • Er nu een volledige Engelse vertaling is.

Een mooie inhoudelijke verbeterslag op NBility waardoor netbeheerders nog makkelijker samen kunnen werken. Zie hier het model NBility versie 2.0.

Vragen hierover? Mail naar info@nbility.nl

Auteurs: Arthur Keesen, EDSN, Lex de Wolf-Alliander, Hans Postma, Gasunie.

 

_____________________________________________

Bekijk ook andere berichten uit de nieuwsbrief: