In onze 3 waardestromen, daar waar we samen met de netbeheerders werken aan verbeteringen en vernieuwingen van de applicaties, is goed productie gedraaid. Puntsgewijs een opsomming van de resultaten.

 

Waardestroom Allocatie en Reconciliatie

We hebben een goed eerste kwartaal gehad met de livegang van Tranche 1 als hoogtepunt.

Allocatie 2.0, Tranche 1
Deze is succesvol live sinds 19 maart, we zitten nu in de duale fase waarin meetverantwoordelijken overstappen naar de nieuwe XML specificaties.

Allocatie 2.0, Tranche 2
Deze realisatie van tranche 2 functionaliteit is conform marktafspraken. We zitten vol in de voorbereidingen voor de livegang van de simulatiefunctionaliteit. Deze zou in mei plaatsvinden, maar is verschoven naar juni.

Centraal ontsluiten C-ARM data
Door C-ARM gegevens naar een centrale omgeving te ontsluiten en van daaruit beschikbaar te stellen worden verschillende toepassingen mogelijk.

Centraal operationeel inzicht in ARM processen
Hiermee wordt het mogelijk om operationeel inzicht in de ARM-processen te realiseren.

Run & Grow
Verdere optimalisatie en verbetering van de applicaties in de waardestroom op basis van changes.

 

Waardestroom Levering

We hebben een stabiel eerste kwartaal gehad en de kwaliteit kunnen leveren die we wilden.

Transitie DevOps
Hiermee zit de business nog dichter tegen IT aan, waardoor er minder afstemming nodig is en meer kwaliteit wordt geleverd.

Partners in Energie bestaat 2 jaar
We zien een forse groei in het berichtenverkeer voor de ruim 100 marktpartijen. We ondersteunen hiermee het kwalitatieve automatische berichtenverkeer met zo min mogelijk uitval.

Optimalisatie van het LeveringsZekerheidsproces (LVZ)
Door de hoge energieprijzen verwachten we helaas dat dit jaar er nog meer LVZ procedures voor gaan komen. We borgen de kennis over en van deze processen die zorgt dat we dit goed kunnen blijven doen.

Portaal Centrale Toegangs Server (CTS) toont aansluit- en storingsinformatie
Er is een koppeling gerealiseerd tussen Partners in Energie en het Portaal CTS. Hierdoor is ontsluiting en het tonen van aansluitings- en storingsinformatie mogelijk.

 

Waardestroom Data & Digital Services

Er is veel opgeleverd dit kwartaal.

System operations
Er is een nuttige landingspagina voor effectmeting campagnes (registratie installaties, datakwaliteit) voor CERES opgeleverd.

Meetdataketen
Voor Allocatie 2.0 is er voor de simulatie een API opgeleverd. De go live staat in juni gepland. Het nieuwe product ‘maandelijkse dynamische profielfracties’ is dan gerealiseerd.

Data delen
Data delen met derden. Consumenten en zakelijke partijen kunnen nu eenvoudig hun energiedata delen (die RNB’s dan beheren).

IT Foundation
Met onder andere de Edge Gateway (een soort verkeersregelaar voor API’s) en de API Gateway (omgeving waar DevOps teams zelf hun API’s beschikbaar kunnen stellen) zijn er verdere stappen zijn gezet in het selfservice concept voor de DevOps teams.

Innovatie
De KVK api (aanpassing per 1 april) is aangepast.

OPA (Open Policy Agent)
Hoe maak je beslissingen over toegang tot data, applicaties en deployments? Via OPA kunnen we op een generieke manier toegang tot data beheersen via software die zorgt voor ontkopppeling van toegangsregels en code, uitgedrukt in een universele taal en onafhankelijk testbaar.

 

 

 

_____________________________________________

Bekijk ook andere berichten uit de nieuwsbrief: