Nieuwe budgetmethode helpt in voorspelbaarheid en betrouwbaarheid

De verdere uitwerking van het nieuwe Operating Model bij EDSN Verandert is in volle gang. Samen met de OGC zitten we volop in transitie naar de nieuwe SAFe werkwijze. Afgelopen periode hebben we dan ook de eerste ervaringen op gedaan met de nieuwe agile ‘Way of Working’ voor het planning en control proces. Het is een bekend spel van opdrachtgever en opdrachtnemer maar met nieuwe spelregels die nog niet helemaal uitgekristalliseerd en geïmplementeerd zijn.

Op basis van de realisatie in Q1 hebben we samen met de OGC geconstateerd dat het budget voor 2020 niet toereikend is voor alle benodigde en gewenste ontwikkeling. Met de (deels) nog te ontwerpen en implementeren budgetprocessen voor OGC 2.0 en EDSN Verandert hebben we het nieuwe budgetproces voor het eerst in de praktijk toegepast. Hierop is aanvullend budget geaccordeerd om de ontwikkelingen in volle vaart door te kunnen zetten. Het proces heeft in de gehele keten lessons learned opgeleverd die we kunnen toepassen bij de implementatie van lopende verandertrajecten. Deze nieuwe methode helpt ons te groeien in voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. De opgedane ervaringen nemen we deels al mee bij de professionalisering van het proces voor het middellange-termijnplan.