Nieuwe dienst datasets voor verbruik- en contractinformatie KV aansluiting

Samen met de regionale netbeheerders hebben we een nieuwe dienst ontwikkeld  voor consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting om data te kunnen delen met andere partijen.

Voor deze klanten is het nu mogelijk om datasets met verbruik- en contractinformatie te laten delen met bijvoorbeeld leveranciers of energieprijsvergelijkers. Met de datasets kunnen dit soort organisaties klanten bijvoorbeeld een energieaanbod op maat doen of deze gebruiken voor een ander doel. Dit kan alleen met expliciete toestemming van de klant. Bij het verlenen van toestemming wordt gebruik gemaakt van iDIN om de relatie van de klant met de aansluiting te controleren. iDIN is het identificatiemiddel dat ontwikkeld is door de financiële sector. Nadat de relatie tussen de klant en de aansluiting is aangetoond, kan de toestemming voor het delen van de betreffende data gegeven worden en stelt de netbeheerder de data beschikbaar aan de betreffende organisatie.

Om deze nieuwe dienst vanuit de netbeheerders aan te kunnen bieden, heeft EDSN de IT-infrastructuur ontwikkeld en zijn er verschillende pilots geweest waarin partijen het proces van expliciete toestemming en het delen van datasets van klanten uit applicaties van de netbeheerders hebben getest. De energiesector werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe afsprakenstelsel. Het is dan ook de verwachting dat deze dienst in 2022 wordt meegenomen in dit afsprakenstelsel. Het kan zijn dat er dan nog aanpassingen nodig zijn.

Wil je gebruik maken van deze datadienst?

Wil je als organisatie gebruik maken van deze datadeeldienst of heb je hier (technische) vragen over, dan kun je het beste contact opnemen via datadelen@EDSN.nl.