Nieuwe dienst datasets voor verbruik- en contractinformatie KV-aansluiting

Maandag 19 juli is de dienst Delen energiedata voor de dataset ‘Verbruik- en contractinformatie KV-aansluitingen’ live gegaan. Via deze dienst kunnen klanten met een kleinverbruik aansluiting energiedata uit de centrale systemen van de netbeheerders laten delen met derden. Dit gebeurt op basis van de expliciete toestemming van de klant.

De data die KV-klanten via deze dienst kunnen laten delen richt zich op verbruik- en contractinformatie, waarvoor een specifieke set van energiedata-attributen is opgesteld. Deze dataset kan door derde partijen bijvoorbeeld gebruikt worden voor een energieaanbod op maat, al staat het de dienstaanbieder vrij om te bepalen waarvoor de data gebruikt zal worden. Om toestemming te kunnen verlenen, dient een klant middels een geheel digitale flow de relatie met een aansluiting aan te tonen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van iDIN, het identificatiemiddel dat ontwikkeld is door de financiële sector. Nadat de klant succesvol de relatie met de aansluiting heeft aangetoond, kan hij de toestemming verlenen voor het delen van de data. Daarna stelt de netbeheerder de betreffende data beschikbaar aan de gewenste partij.

Om deze datadeeldienst vanuit de netbeheerders aan de markt aan te kunnen bieden, zijn het afgelopen jaar diverse pilots uitgevoerd met verschillende marktpartijen. In deze pilots is de nodige ervaring opgedaan om op basis van expliciete toestemming energiedata van klanten uit de centrale systemen van de netbeheerders te delen met marktpartijen, zoals energieprijsvergelijkers en leveranciers. Hierbij is ook de IT-infrastructuur ontwikkeld om deze datadeeldienst nu als productiedienst aan te kunnen bieden. Wil je als organisatie gebruik maken van deze datadeeldienst of heb je hier (technische) vragen over, dan kun je het beste contact opnemen via datadelen@EDSN.nl.

Parallel aan de ontwikkeling van deze datadeeldienst en pilots vindt in de energiesector ook de ontwikkeling van het Afsprakenstelsel plaats. Het is dan ook de verwachting dat deze datadeeldienst in 2022 overgenomen wordt door het Afsprakenstelsel, waarbij de dienst eventueel aangepast wordt conform de dan geldende afspraken binnen het Afsprakenstelsel.

 

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief