Nieuwe financieringsstructuur Netbeheerders en EDSN

Een eenvoudigere en efficiëntere financieringsstructuur tussen regionale netbeheerders en EDSN is op 11 maart in werking gegaan. Een complexe puzzel met een mooi resultaat.

De verandering bij EDSN van een projectmatige naar een agile werkwijze, was aanleiding om ook de huidige financieringsstructuur tussen regionale netbeheerders en EDSN anders in te richten. Naast het laten aansluiten op de nieuwe werkwijze, was er ook behoefte om de administratieve last te verminderen. Met collega’s van treasury en control van de regionale netbeheerders en onze accountant hebben we nieuwe mogelijkheden onderzocht. Vanaf medio 2019 is gewerkt aan het opstellen en uitwerken van de visie en het formaliseren en implementeren van de nieuwe financieringsstructuur.

De grootste uitdaging was om met alle partijen samen tot een slimme en gedragen oplossing te komen. In de uiteindelijke oplossing veranderen we van een projectfinanciering naar een concernfinanciering. Daarbij stappen we af van veel verschillende leningen per project en gaan we naar één rekening courant faciliteit voor de totale ontwikkelcapaciteit. Daarnaast verminderen we het aantal financiers vanuit de regionale netbeheerders van meestal 7 naar 3 financiers Alliander, Enexis en Stedin.

Enno Dykmann, Treasurer bij Alliander: “Voor de Regionale Netbeheerders betekent het vooral een vermindering van de administratieve last. We hoeven nu maar één financieringsfaciliteit te administreren in plaats van 23 aparte leningen. De grootste uitdaging voor mij zat in het bereiken van overeenstemming over de uitgangspunten, zoals de financieringsstructuur, wie gaan er financieren, de omvang en de looptijd. De daaropvolgende documentatiefase verliep vervolgens heel soepel. De samenwerking was constructief, ook doordat we het gezamenlijke doel hadden om de structuur te vereenvoudigen.”

 

Complexe puzzel

Bij deze nieuwe financieringsstructuur is ook de nieuwe onderlinge werkwijze overeengekomen. De juristen hebben geholpen bij de formalisering, waarbij toch vaak weer blijkt ‘the devil is in the detail’. Eind 2020 is de overeenkomst door alle directies van de regionale netbeheerders ondertekend, zodat afgelopen kwartaal de implementatie in gang gezet kon worden. Voor een succesvolle transactie moesten 23 leningen met een som van een krappe 60 miljoen worden gefinaliseerd. Alle leninggegevens en renteverrekeningen tussen 7 netbeheerders en EDSN moesten afgestemd worden en uiteindelijk moest alles worden samengebracht in één verrekening per netbeheerder. De complexiteit mag duidelijk zijn. De implementatie liep in de periode van de jaarafsluiting en het opstellen van de jaarrekening bij EDSN, wat extra druk op de betrokkenen legde. Op 11 maart heeft de transactie naar de nieuwe faciliteit plaatsgevonden en is de nieuwe financieringsstructuur van kracht.

We kijken terug op een heel mooi traject waarin we samen deze transitie hebben vormgegeven naar een professionele en nieuwe financieringsstructuur. We sluiten nu niet alleen aan bij de agile werkwijze bij EDSN, maar we hebben het geheel ook eenvoudiger en efficiënter gemaakt.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief