Registratie als nieuwe marktpartij in de energiesector

Registratie als nieuwe marktpartij in de energiesector

Bent u een nieuwe marktpartij en hebt u toegang nodig tot de centrale systemen binnen de energiemarkt? Dan kunt u zich bij ons aanmelden.

Waarom registreren?

Mede door de energietransitie treden steeds meer nieuwe partijen toe tot de energiesector. Om zicht te houden op het gebruik van data zijn in de sector afspraken gemaakt rondom dataveiligheid, zoals over het verstrekken van data aan verschillende marktrollen.

Wat moet ik nog meer doen?

Voor toegang tot de centrale systemen is het noodzakelijk dat u vooraf geregistreerd staat als erkende marktpartij en dat u op de hoogte bent van de afspraken in de energiemarkt.

1. Verkrijgen erkenning als marktpartij
Afhankelijk van uw marktrol moet u zich aanmelden bij één van de onderstaande organisaties. Deze aanmelding kan parallel verlopen met uw aanvraag bij EDSN.

Marktrol Toelichting Bij welke organisatie?
Leverancier Voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers moet u een energievergunning aanvragen. Meer info: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Programmaverantwoordelijke
Elektriciteit
Voor het dragen van programmaverantwoordelijkheid op aansluitingen moet u een volledige erkenning aanvragen. Meer info: Netcode Elektriciteit TenneT
Programmaverantwoordelijke Gas Voor het transporteren van Gas naar een overgangspunt met een regionale netbeheerder (RNB-exitpunt) moet u een licentie B aanvragen. Meer info: Transportcode Gas LNB Gasunie Transport Service (GTS)
Meetverantwoordelijke Voor het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid moet u een erkenning aanvragen. Meer info: Meetcode elektriciteit en Meetcode Gas RNB TenneT
Overige Diensten Aanbieder Een organisatorische eenheid die diensten aanbiedt en daartoe verbruiken of standen van kleinverbruikeraansluitingen elektriciteit of gas opvraagt. Meer info: Gedragscode ODA’s N.v.t.

2. Documentatie afspraken energiemarkt
Ter voorbereiding en als onderdeel van de verantwoordelijkheden vanuit uw nieuwe rol in de energiemarkt, is het belangrijk om onderstaande documenten te lezen:

Wat kan ik verwachten na mijn aanmelding?

Aan de algemene registratie via EDSN zijn geen kosten verbonden. Zodra u zich heeft geregistreerd, beoordelen we uw aanvraag. Binnen 4 werkdagen ontvangt u van ons een bericht of uw algemene registratie akkoord is. Na akkoord, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek. Hierin bereiden we de technische registratie met u voor, zodat we u kunnen koppelen aan de systemen. Samen met u zorgen wij ervoor dat het aanmeldingsproces zo snel mogelijk verloopt. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar nieuwe.marktpartijen@edsn.nl.