Registratie als nieuwe marktpartij in de energiesector

Registratie voor toegang systemen energiemarkt

Bent u een nieuwe marktpartij en hebt u toegang nodig tot de centrale systemen binnen de energiemarkt? Dan kunt u zich bij ons aanmelden.

Waarom registreren?

Naast dat u toegang wilt tot de centrale systemen, zijn er in de sector ook afspraken gemaakt over dataveiligheid. Door de registratie kunnen wij u de juiste data verstrekken, afhankelijk van uw marktrol.

Vanaf wanneer is het zinvol om te registreren?

Het is belangrijk dat u voor of aan het begin van de registratie onderstaande punten regelt. Op deze manier kan de aanvraag sneller verwerkt worden.

Ter voorbereiding en als onderdeel van de verantwoordelijkheden vanuit uw nieuwe rol in de energiemarkt, is het belangrijk om onderstaande documenten te lezen:

Alleen voor Overige Diensten Aanbieders:

Binnen de energiesector wisselen de marktpartijen onderling informatie uit via het Portaal. Deze uitwisseling vindt plaats door middel van een Graphical User Interface (GUI). Wanneer gewenst kan dit ook plaatsvinden met SOAP Webservices (XML). Het is belangrijk dat u weet wat voor u de geschikte manier is.

Graphical User Interface (GUI)

Er wordt aan eindgebruikers standaard toegang verleend tot een GUI. Met een GUI kunnen eindgebruikers van marktpartijen via het internet gebruik maken van de diensten achter het Portaal. Er wordt hierbij onder andere gebruik gemaakt van single sign-on, zodat een gebruiker niet voor iedere dienst opnieuw hoeft in te loggen. Hiervoor is geen nadere technische inrichting in uw systeem vereist.

SOAP Webservices (XML)

Met SOAP Webservices koppelt u uw systemen aan de centrale dienstverlening van EDSN. Indien u voor deze service kiest krijgt u toegang tot additionele informatie omtrent de architecturale inrichting in uw systeem.
Let op: Denk eraan dat u beschikt over iemand die tijdens de technische implementatie:

  • Het contact onderhoudt met de Functioneel Beheerder(s) van EDSN
  • De processtappen faciliteert en kennis heeft over:
    • SOAP/XML protocol
    • Gebruik en toepassen van certificaten voor beveiligen van verbindingen

Afhankelijk van uw marktrol moet u zich aanmelden bij één van de onderstaande organisaties. Deze aanmelding kan parallel verlopen met uw aanvraag bij EDSN.

Marktrol Toelichting Bij welke organisatie?
Leverancier Voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers moet u een energievergunning aanvragen. Meer info: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Programmaverantwoordelijke

Elektriciteit

Voor het dragen van programmaverantwoordelijkheid op aansluitingen moet u een volledige erkenning aanvragen. Meer info: Netcode Elektriciteit TenneT
Programmaverantwoordelijke Gas Voor het transporteren van Gas naar een overgangspunt met een regionale netbeheerder (RNB-exitpunt) moet u een licentie B aanvragen. Meer info: Transportcode Gas LNB Gasunie Transport Service (GTS)
Meetverantwoordelijke Voor het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid moet u een erkenning aanvragen. Meer info: Meetcode elektriciteit en Meetcode Gas RNB TenneT

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar nieuwe.marktpartijen@edsn.nl.