Registreren als nieuwe marktpartij in de energiesector

Registreren voor toegang systemen energiemarkt

Ben je een nieuwe marktpartij en heb je toegang nodig tot de centrale systemen binnen de energiemarkt? Klik op onderstaande button en registreer je.

Waarom registreren?

Naast dat je toegang wilt tot de centrale systemen, zijn er in de sector ook afspraken gemaakt over dataveiligheid. Door de registratie kunnen wij afhankelijk van je marktrol de juiste data verstrekken.

Vanaf wanneer is het zinvol om je te registreren?

Het is belangrijk dat je voor of aan het begin van je registratie onderstaande punten regelt. Op deze manier kan de aanvraag sneller verwerkt worden.

Ter voorbereiding en als onderdeel van de verantwoordelijkheden vanuit jouw nieuwe rol in de energiemarkt, is het belangrijk om onderstaande documenten te lezen:

Alleen voor Overige Diensten Aanbieders:

Binnen de energiesector wisselen de marktpartijen onderling informatie uit via het Portaal. Deze uitwisseling vindt plaats door middel van een Graphical User Interface (GUI). Wanneer gewenst kan dit ook plaatsvinden met SOAP Webservices (XML). Het is belangrijk dat je weet wat voor jouw de geschikte manier is.

Graphical User Interface (GUI)

Er wordt aan eindgebruikers standaard toegang verleend tot een GUI. Met een GUI kunnen eindgebruikers van marktpartijen via het internet gebruik maken van de diensten achter het Portaal. Er wordt hierbij onder andere gebruik gemaakt van single sign-on, zodat een gebruiker niet voor iedere dienst opnieuw hoeft in te loggen. Hiervoor is geen nadere technische inrichting in jouw systeem vereist.

SOAP Webservices (XML)

Met SOAP Webservices koppel je jouw systemen aan de centrale dienstverlening van EDSN. Indien je voor deze service kiest krijg je toegang tot additionele informatie omtrent de architecturale inrichting in jouw systeem.
Let op: Denk eraan dat je beschikt over iemand die tijdens de technische implementatie:

  • Het contact onderhoudt met de Functioneel Beheerder(s) van EDSN
  • De processtappen faciliteert en kennis heeft over:
    • SOAP/XML protocol
    • Gebruik en toepassen van certificaten voor beveiligen van verbindingen

Afhankelijk van jouw marktrol moet je je aanmelden bij één van de onderstaande organisaties. Deze aanmelding kan parallel verlopen met jouw aanvraag bij EDSN.

 

Marktrol Toelichting Bij welke organisatie?
Leverancier Voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers moet je een energievergunning aanvragen. Meer info: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Programmaverantwoordelijke

Elektriciteit

Voor het dragen van programmaverantwoordelijkheid op aansluitingen moet je een volledige erkenning aanvragen. Meer info: Netcode Elektriciteit TenneT
Programmaverantwoordelijke Gas Voor het transporteren van Gas naar een overgangspunt met een regionale netbeheerder (RNB-exitpunt) moet u een licentie B aanvragen. Meer info: Transportcode Gas LNB Gasunie Transport Service (GTS)
Meetverantwoordelijke Voor het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid moet je een erkenning aanvragen. Meer info: Meetcode elektriciteit en Meetcode Gas RNB TenneT
GDS-eigenaar Je kunt als eigenaar van een elektriciteits- of gasnet een ontheffing aanvragen voor de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen (als je voldoet aan bepaalde wettelijke voorwaarden). Meer info: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Welke stappen zijn er bij toetreding als nieuwe partij in de energiemarkt?

De eerste stap is het registreren bij EDSN.nl. Dit kun je doen door op bovenstaande knop te drukken, een keuze te maken en het formulier in te vullen.

Bij deze stap realiseer je de connectie tussen het decentrale systeem van jouw organisatie en de centrale systemen bij EDSN. Wanneer wij alle benodigde gegevens hebben ontvangen, kunnen we de connectie binnen drie weken realiseren. Je ontvangt dan de inloggegevens voor de testomgeving.

Bij deze stap bereid je de kwalificatie voor in de testomgeving. De kwalificatie houdt in dat je als nieuwe partij kunt aantonen dat jouw decentrale systeem geschikt is om juist en volledig informatie uit te wisselen met de centrale systemen bij EDSN.

Bij stap 1 al in bezit van een markterkenning en volledig geregistreerd? Sla deze stap over.

Bij deze stap registreer je de marktrol die je gaat vervullen in de Nederlandse energiemarkt.

Naast het doorlopen van de kwalificatie bij EDSN moet je, afhankelijk van je marktrol, in het bezit zijn van een erkenning, vergunning of ontheffing om te kunnen toetreden tot de energiemarkt. Nadat we je als partij hebben geregistreerd in de systemen, informeren we de landelijke en regionale netbeheerders. Na tien werkdagen ben je toegetreden tot de energiemarkt en kan je de activiteiten uitvoeren vanuit je nieuwe marktrol.

Heb je nog vragen, dan kan je mailen naar nieuwe.marktpartijen@edsn.nl.