Nieuwe marktpartijen

Toetreding tot de energiemarkt

Ben je een nieuwe partij in de energiemarkt en heb je toegang nodig tot de centrale applicaties van de energiemarkt? Dat kan alleen als je een erkende marktpartij bent. Voor toegang tot de centrale systemen, klik dan op onderstaande button en meld je aan.

Waarom aanmelden?

Voor toegang tot de centrale applicaties zijn afspraken in de energiemarkt omtrent dataveiligheid. Hiervoor moet je je eerst registreren als marktpartij. Afhankelijk van je rol in de energiemarkt kunnen wij de juiste datadiensten verstrekken.

Wat moet je vooraf geregeld hebben?

Het is belangrijk dat je vooraf of aan het begin van de aanmelding bij EDSN op de hoogte bent van afspraken in de sector en dat je enkele aspecten vooraf  hebt geregeld. Zo kunnen we je aanvraag snel verwerken.

Ter voorbereiding en als onderdeel van de verantwoordelijkheden vanuit jouw nieuwe rol in de energiemarkt, is het belangrijk om onderstaande documenten te lezen:

Alleen voor Overige Diensten Aanbieders:

Binnen de energiesector wisselen de marktpartijen onderling informatie uit via het Portaal. Deze uitwisseling vindt plaats door middel van een Graphical User Interface (GUI). Wanneer gewenst kan dit ook plaatsvinden met SOAP Webservices (XML). Het is belangrijk dat je weet wat voor jou de geschikte manier is.

Graphical User Interface (GUI)

Er wordt aan eindgebruikers standaard toegang verleend tot een GUI. Met een GUI kunnen eindgebruikers van marktpartijen via het internet gebruik maken van de diensten achter het Portaal. Er wordt hierbij onder andere gebruik gemaakt van single sign-on, zodat een gebruiker niet voor iedere dienst opnieuw hoeft in te loggen. Hiervoor is geen nadere technische inrichting in jouw systeem vereist.

SOAP Webservices (XML)

Met SOAP Webservices koppel je jouw systemen aan de centrale dienstverlening van EDSN. Indien je voor deze service kiest krijgt je toegang tot additionele informatie omtrent de architecturale inrichting in jouw systeem.
Let op: Denk eraan dat je beschikt over iemand die tijdens de technische implementatie:

  • Het contact onderhoudt met de Functioneel Beheerder(s) van EDSN
  • De processtappen faciliteert en kennis heeft over:
    • SOAP/XML protocol
    • Gebruik en toepassen van certificaten voor beveiligen van verbindingen

Afhankelijk van jouw marktrol moet je je aanmelden bij één van de onderstaande organisaties. Deze aanmelding kan parallel verlopen met jouw aanvraag bij EDSN.

Marktrol Toelichting Bij welke organisatie?
Leverancier Voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers moet je een energievergunning aanvragen. Meer info: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Programmaverantwoordelijke

Elektriciteit

Voor het dragen van programmaverantwoordelijkheid op aansluitingen moet je een volledige erkenning aanvragen. Meer info: Netcode Elektriciteit TenneT
Programmaverantwoordelijke Gas Voor het transporteren van Gas naar een overgangspunt met een regionale netbeheerder (RNB-exitpunt) moet je een licentie B aanvragen. Meer info: Transportcode Gas LNB Gasunie Transport Services (GTS)
Meetverantwoordelijke Voor het uitoefenen van meetverantwoordelijkheid moet je een erkenning aanvragen. Meer info: Meetcode elektriciteit en Meetcode Gas RNB TenneT
GDS-eigenaar Je kunt als eigenaar van een elektriciteits- of gasnet een ontheffing aanvragen voor de verplichting om een netbeheerder aan te wijzen (als je voldoet aan bepaalde wettelijke voorwaarden). Meer info: Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Vragen?

Heb je nog vragen, dan kun je mailen naar marktpartijregistratie@edsn.nl.

Stappen bij EDSN voor toetreding als partij in de energiemarkt?

De eerste stap is het registreren bij EDSN.nl. Dit kun je doen door op bovenstaande knop te drukken en het formulier in te vullen.

Bij deze stap realiseer je de connectie tussen het decentrale systeem van jouw organisatie en de centrale systemen bij EDSN. Wanneer wij alle benodigde gegevens hebben ontvangen, kunnen we de connectie binnen drie weken realiseren. Je ontvangt dan de inloggegevens voor de testomgeving.

Bij deze stap bereid je de kwalificatie voor die je in de testomgeving uitvoert. De kwalificatie houdt in dat je als nieuwe partij kunt aantonen dat jouw decentrale systeem geschikt is om juist en volledig informatie uit te wisselen met de centrale systemen bij EDSN en dat je over kennis beschikt van de marktprocessen.

Wanneer er bij de registratie bij EDSN (stap 1) is gekozen voor een Voorlopige Registratie, omdat je nog niet in het bezit was van een markterkenning, dan moet de registratie nog volledig worden gemaakt.

Hiervoor heb je eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) nodig. Voor meer informatie omtrent eHerkenning klik hier.

Je hebt de kwalificatie bij EDSN goed doorlopen en je bent in het bezit van een markterkenning (afhankelijk van je marktrol). Bij deze stap registreren wij je als partij in de productiesystemen en informeren we de landelijke en regionale netbeheerders. Na tien werkdagen ben je toegetreden tot de energiemarkt en kan je de activiteiten uitvoeren vanuit je nieuwe marktrol.