Registratie als nieuwe marktpartij in de energiesector

Naam juridische entiteit *De statutaire naam zoals bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Adres *

Huisnummer *

Toevoeging

Postcode *

Plaats *

Kvk-nummer *

Naam tekenbevoegd vertegenwoordiger *De persoon die volgens het KvK-uittreksel of op basis van een volmacht uw onderneming mag vertegenwoordigen.

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Naam contactpersoon *De persoon waarmee EDSN contact heeft gedurende de aanmelding.

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Bevestig e-mailadres *

Contactpersoon is gelijk aan functioneel beheerder *

Naam functioneel beheerder *De persoon waarmee EDSN contact heeft gedurende de technische uitvoering bij toegang tot de centrale systemen.

Voorletters *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Bevestig e-mailadres *

EAN-code *De EAN13-code behorende bij uw organisatie heeft u aangevraagd bij GS1.

Marktrol *

Verbruikssegment *

Product *

KvK uittreksel (pdf) *
Het KvK-uittreksel moet de naam van een natuurlijk persoon (of van een persoon met een volmacht) bevatten die uw onderneming mag vertegenwoordigen. Het kan zijn dat u hierdoor meerdere KvK-uittreksels moet toevoegen.

Het aantal te uploaden bestanden:
Kopie legitimatiebewijs tekenbevoegd vertegenwoordiger (pdf) *Het legitimatiebewijs wordt gebruikt ter validatie en zal daarna worden vernietigd.

Neem de code over: *

captcha

Velden met een * zijn verplicht