Marktpartijregistratie

Inloggen met

De overheid eist dat gegevens van burgers en ondernemers steeds veiliger worden. EDSN (verwerker) beheert namens de gezamenlijke netbeheerders (verwerkingsverantwoordelijke) centrale datasystemen. De privacywetgeving schrijft voor dat de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een veilige toegang tot deze data te waarborgen. eHerkenning is een ‘digitale sleutel’ waarmee bedrijven/ondernemers veilig kunnen inloggen bij verschillende organisaties. Hiermee krijgen deze organisaties meer zekerheid over de identiteit van het bedrijf/onderneming. eHerkenning koop je bij een commerciële leverancier.

Kernboodschap eHerkenning

Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl.

Wie kunnen inloggen met eHerkenning, wie niet?

Alle rechtspersonen kunnen inloggen met eHerkenning, behalve organisaties die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Je hebt eHerkenning nodig met niveau

eHerkenning heeft verschillende niveaus van betrouwbaarheid: eH1, eH2, eH2+, eH3 en eH4. Hoe hoger het niveau, hoe betrouwbaarder je kunt inloggen. Om toegang te krijgen tot de centrale communicatiesystemen van de Nederlandse energiemarkt heb je minstens eH3 nodig. Heb je al eHerkenning, maar van niveau eH1, eH2 of eH2+? Neem dan contact op met jouw leverancier om jouw niveau aan te passen naar eH3.

Log in met het juiste eHerkenning-account

Het eHerkenning-account waarmee je inlogt dient gekoppeld te zijn aan de rechtspersoon (juridische entiteit) die de betreffende marktrol vervult. Dit is de rechtspersoon (juridische entiteit) aan wie – wanneer relevant – de betreffende vergunning, erkenning of ontheffing voor de betreffende marktrol is verleend. Op basis van de login met eHerkenning wordt een aantal gegevens al automatisch ingevuld.