Nieuwsbrief EDSN juni 2019

Wat speelt er binnen EDSN?

Beste lezer,

Dit is de eerste kwartaal nieuwsbrief van EDSN, waarbij wij een inkijkje willen geven in de lopende zaken binnen ons bedrijf.

EDSN is ontstaan vanuit het idee om de marktfaciliterende applicaties te beheren en (door te) ontwikkelen. Vanuit dit perspectief achten wij het relevant om transparant te zijn en een inzicht te verschaffen van wat er op het gebied van beheer en ontwikkeling kan worden verwacht.

In onze strategische herijking die we de afgelopen periode hebben uitgevoerd met onze aandeelhouders en overige stakeholders en gezien de groeiende vraag die we op ons af zien komen, zijn we tot de conclusie gekomen dat de focus gericht moet blijven op onze kerntaken:
Het beheren en (door) ontwikkelen van de marktfaciliterende IT applicaties voor nieuwe diensten en services.

Uiteraard zijn we hier altijd al druk doende mee, echter hier willen wij continue in verbeteren en borgen dat we ook met de groeiende vraag in het vooruitzicht de kwaliteit centraal blijven stellen. Kernpunten in deze:
Inzicht creëren in ons toekomstig IT landschap gebaseerd op veranderende business processen waarbij EDSN het initiatief neemt, Application Life Cycle management inbedden, betrouwbare en voorspelbare organisatie zijn bij delivery van nieuwe producten en diensten, een schaalbare organisatie zijn om het groeiend portfolio voor de marktfacilitering te realiseren.

Uiteraard is bovenstaande een kenschets van waar we naartoe willen, maar moet helder zijn dat wij de basis van EDSN ook echt onze eerste prioriteit laten zijn. Om u als lezer een beeld te geven hoe we concreet hiermee te werk gaan, bijgaand een “snapshot” van de beheeractiviteiten en nieuwe initiatieven die op dit moment vorm worden gegeven, om de markt nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wij wensen u veel leesplezier en mochten er na aanleiding van onderstaande onderwerpen vragen zijn, dan houden wij ons graag aanbevolen.

Dank.

Vijai Hoeblal – Algemeen Directeur EDSN
Paul Roos – Financieel Directeur EDSN